Vốn Hóa Thị Trường:
YinCoin YinCoin (YIN)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho YinCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
07/07/2014 0.000064 0.000213 0.000063 0.000212 86 3,819
06/07/2014 0.000114 0.000128 0.000063 0.000064 15 1,144
05/07/2014 0.000126 0.000127 0.000113 0.000114 9 2,045
04/07/2014 0.000127 0.000127 0.000126 0.000126 2 2,270
03/07/2014 0.000130 0.000130 0.000129 0.000129 2 2,320
02/07/2014 0.000128 0.000131 0.000128 0.000130 2 2,344
01/07/2014 0.000154 0.000184 0.000122 0.000128 65 2,305
30/06/2014 0.000193 0.000203 0.000103 0.000153 803 2,763
29/06/2014 0.000119 0.000193 0.000113 0.000193 196 3,469
28/06/2014 0.000120 0.000121 0.000119 0.000119 4 2,148
27/06/2014 0.000151 0.000152 0.000116 0.000131 11 2,365
26/06/2014 0.000113 0.000151 0.000113 0.000151 2 2,715
25/06/2014 0.000175 0.000175 0.000113 0.000114 12 2,049
24/06/2014 0.000119 0.000176 0.000118 0.000175 4 3,157
23/06/2014 0.000126 0.000127 0.000118 0.000119 3 2,138
22/06/2014 0.000149 0.000151 0.000108 0.000127 8 2,277
21/06/2014 0.000247 0.000252 0.000149 0.000149 1 2,683
19/06/2014 0.000194 0.000194 0.000164 0.000164 11 2,956
18/06/2014 0.000330 0.000333 0.000329 0.000330 22 5,944
17/06/2014 0.000184 0.000330 0.000183 0.000330 22 5,938
16/06/2014 0.000190 0.000238 0.000183 0.000183 22 3,300
15/06/2014 0.000219 0.000245 0.000178 0.000189 1 3,406
14/06/2014 0.000186 0.000266 0.000183 0.000221 30 3,978
13/06/2014 0.000194 0.000299 0.000170 0.000186 20 3,345
12/06/2014 0.000329 0.000446 0.000076 0.000195 170 3,506
11/06/2014 0.000738 0.000742 0.000329 0.000330 229 5,933
10/06/2014 0.000792 0.001364 0.000590 0.000738 261 13,282
09/06/2014 0.001890 0.002331 0.000790 0.000792 423 14,261
08/06/2014 0.002227 0.002227 0.001283 0.001890 54 34,022
07/06/2014 0.001830 0.002299 0.000935 0.002227 444 40,084
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About YinCoin

YinCoin (YIN) is a cryptocurrency. More information can be found at http://yincoinyangcoin.com/.
YinCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu