Vốn Hóa Thị Trường:
YbCoin YbCoin (YBC)
0.965959 USD
0.00022969 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
2,917,803 USD
694 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
3,020,627 YBC

Dữ liệu lịch sử thị trường cho YbCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
29/09/2017 0.967828 0.967828 0.965959 0.965959 420,899 2,917,777
28/09/2017 1.07 1.17 0.826026 0.967058 421,377 2,921,082
27/09/2017 0.772610 1.12 0.722910 1.07 538,219 3,232,751
26/09/2017 0.664670 0.817426 0.660138 0.789475 188,813 2,384,661
25/09/2017 0.587319 0.691477 0.580614 0.665062 87,350 2,008,837
24/09/2017 0.463270 0.625180 0.463270 0.588516 463,793 1,777,628
23/09/2017 0.541575 0.553339 0.423435 0.463217 488,725 1,399,159
22/09/2017 0.664543 0.673215 0.504880 0.533045 529,257 1,610,075
21/09/2017 1.07 1.10 0.660884 0.660884 957,497 1,996,216
20/09/2017 1.11 1.14 1.01 1.07 723,092 3,227,097
19/09/2017 1.14 1.18 1.03 1.11 1,355,520 3,343,478
18/09/2017 1.04 1.14 0.996032 1.14 1,567,310 3,444,575
17/09/2017 1.23 1.24 1.02 1.03 1,246,080 3,116,002
16/09/2017 1.10 1.54 1.10 1.23 5,009,630 3,720,499
15/09/2017 1.77 2.14 1.02 1.11 6,113,690 3,348,521
14/09/2017 3.49 3.53 1.74 1.79 5,581,390 5,410,355
13/09/2017 3.62 3.62 3.38 3.50 1,242,460 10,559,920
12/09/2017 3.60 3.92 3.53 3.66 3,689,330 11,050,027
11/09/2017 3.17 3.73 3.09 3.59 4,051,960 10,844,602
10/09/2017 3.96 3.99 2.71 3.19 5,140,730 9,620,785
09/09/2017 4.02 4.33 3.86 3.98 2,643,230 12,025,317
08/09/2017 5.19 5.21 3.78 3.99 3,730,190 12,054,914
07/09/2017 5.46 5.47 5.12 5.21 1,955,810 15,734,820
06/09/2017 5.08 5.50 4.99 5.49 4,766,060 16,589,253
05/09/2017 4.74 5.18 4.19 5.05 5,182,680 15,260,504
04/09/2017 5.83 5.87 4.65 4.74 3,771,990 14,321,946
03/09/2017 6.36 6.39 5.72 5.83 2,683,120 17,622,638
02/09/2017 6.86 7.40 5.76 6.29 10,535,600 19,001,820
01/09/2017 5.69 6.79 5.67 6.79 9,333,400 20,510,793
31/08/2017 5.60 5.74 5.59 5.69 1,588,200 17,178,321
30/08/2017 5.56 5.69 5.40 5.58 1,588,740 16,862,198
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About YbCoin

YbCoin (YBC) is a cryptocurrency. YbCoin has a current supply of 3,020,627 YBC. The last known price of YbCoin is 0.965959 USD . More information can be found at http://www.ybcoin.com/.
YbCoin Price 0.965959 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 2,917,803 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 3,020,627 YBC
Tổng cung tiền 3,020,627 YBC
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu