Vốn Hóa Thị Trường:
XXLcoin XXLcoin (XXL)
? USD
? BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
644,191,275,000 XXL

Dữ liệu lịch sử thị trường cho XXLcoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
03/07/2014 1.1e-08 1.1e-08 1e-08 1.1e-08 0 5,657
02/07/2014 1.3e-08 1.3e-08 1.1e-08 1.1e-08 0 5,914
01/07/2014 1.3e-08 1.3e-08 1.3e-08 1.3e-08 0 6,859
30/06/2014 1.4e-08 1.4e-08 1.3e-08 1.3e-08 0 6,884
29/06/2014 6e-10 1.4e-08 6.1e-10 1.3e-08 0 6,994
28/06/2014 6e-10 6.6e-10 6.2e-10 6e-10 0 311
27/06/2014 6e-10 6.7e-10 6.5e-10 6e-10 0 309
26/06/2014 0.000006 0.000006 6.1e-10 6e-10 0 307
25/06/2014 6e-10 0.000006 6.6e-10 0.000006 1 2,889,834
24/06/2014 7e-10 7.2e-10 6.7e-10 6e-10 0 302
23/06/2014 7e-10 7.6e-10 7.1e-10 7e-10 0 351
22/06/2014 2.2e-09 2.3e-09 7.4e-10 7e-10 0 348
21/06/2014 2.2e-09 2.3e-09 2.2e-09 2.2e-09 0 1,086
20/06/2014 2.3e-09 2.3e-09 2.3e-09 2.3e-09 0 1,126
19/06/2014 3.6e-08 3.6e-08 2.3e-09 2.3e-09 0 1,119
15/06/2014 9.9e-08 9.9e-08 9.5e-08 9.5e-08 12 45,079
14/06/2014 1e-07 1e-07 2.4e-09 9.9e-08 22 46,681
13/06/2014 2.4e-09 1e-07 2.5e-09 1e-07 1 47,734
12/06/2014 3.6e-09 3.6e-09 2.4e-09 2.4e-09 0 1,115
11/06/2014 1.1e-07 1.1e-07 3.5e-09 3.6e-09 0 1,659
10/06/2014 1.1e-07 1.1e-07 1.1e-07 1.1e-07 1 50,817
09/06/2014 1.1e-07 1.1e-07 1.1e-07 1.1e-07 9 50,906
08/06/2014 1.1e-07 1.1e-07 1.1e-07 1.1e-07 0 50,334
07/06/2014 1e-07 1.1e-07 9.6e-08 1.1e-07 1 49,566
06/06/2014 3.9e-08 1.1e-07 3.9e-08 1e-07 1 46,020
05/06/2014 1.1e-07 1.1e-07 1.6e-08 3.9e-08 0 17,142
04/06/2014 4.2e-09 1.1e-07 3.9e-09 1.1e-07 0 48,246
03/06/2014 1.1e-07 1.2e-07 8.5e-08 1.1e-07 0 49,728
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About XXLcoin

XXLcoin (XXL) is a cryptocurrency. Users are able to generate XXL through the process of mining. XXLcoin has a current supply of 644,191,275,000 XXL. More information can be found at http://www.xxlcoin.org/.
XXLcoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 644,191,275,000 XXL
Tổng cung tiền 644,191,275,000 XXL
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu