Vốn Hóa Thị Trường:
Xivra Xivra (XIV)
6.5e-08 USD
1.117e-10 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
88 USD
0 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
1,357,370,000 XIV

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Xivra

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
03/08/2014 6.6e-08 6.6e-08 6.5e-08 6.5e-08 1 84
02/08/2014 6.6e-08 6.6e-08 6.5e-08 6.5e-08 1 84
01/08/2014 6.5e-08 6.7e-08 6.4e-08 6.6e-08 1 85
31/07/2014 6.3e-08 6.5e-08 6.1e-08 6.5e-08 1 83
30/07/2014 6.6e-08 6.6e-08 6.2e-08 6.2e-08 1 79
29/07/2014 6.5e-08 6.6e-08 6.5e-08 6.6e-08 1 83
28/07/2014 6.7e-08 6.7e-08 6.4e-08 6.5e-08 1 82
27/07/2014 6.5e-08 6.7e-08 6.5e-08 6.7e-08 1 83
26/07/2014 6.5e-08 6.6e-08 6.5e-08 6.5e-08 1 81
25/07/2014 6.7e-08 6.9e-08 6.4e-08 6.5e-08 1 80
24/07/2014 7.3e-08 7.3e-08 6.7e-08 6.7e-08 1 83
23/07/2014 7.4e-08 7.4e-08 7.3e-08 7.3e-08 1 89
22/07/2014 7.4e-08 8e-08 7.4e-08 7.4e-08 1 90
21/07/2014 7.3e-08 7.4e-08 7.2e-08 7.4e-08 1 90
20/07/2014 7.4e-08 7.4e-08 7.2e-08 7.3e-08 1 89
19/07/2014 7.5e-08 7.5e-08 7.4e-08 7.4e-08 1 90
18/07/2014 7.4e-08 7.6e-08 7.4e-08 7.5e-08 1 91
17/07/2014 7.2e-08 7.5e-08 7.1e-08 7.4e-08 1 90
16/07/2014 7.4e-08 7.4e-08 7.1e-08 7.1e-08 1 85
15/07/2014 7.2e-08 7.5e-08 7.2e-08 7.4e-08 1 88
14/07/2014 1.2e-07 1.5e-07 6.9e-08 7.2e-08 2 85
13/07/2014 6.7e-08 1.2e-07 6.7e-08 1.2e-07 1 141
12/07/2014 6e-08 6.8e-08 6e-08 6.7e-08 0 79
11/07/2014 1.3e-07 1.4e-07 6e-08 6e-08 0 71
10/07/2014 1.3e-07 1.3e-07 1.3e-07 1.3e-07 0 154
09/07/2014 3.2e-07 3.2e-07 1.3e-07 1.3e-07 0 154
08/07/2014 3.3e-07 3.4e-07 2.9e-07 3.2e-07 2 368
07/07/2014 2.2e-07 3.6e-07 2.2e-07 3.6e-07 1 412
06/07/2014 2.5e-07 2.5e-07 1.2e-07 2.2e-07 2 258
05/07/2014 2.6e-07 2.8e-07 2.3e-07 2.5e-07 1 288
04/07/2014 3.4e-07 4e-07 2.6e-07 2.6e-07 0 296
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Xivra

Xivra (XIV) is a cryptocurrency. Users are able to generate XIV through the process of mining. Xivra has a current supply of 1,357,370,000 XIV. The last known price of Xivra is 6.5e-08 USD . More information can be found at https://www.xivra.com.
Xivra Price 6.5e-08 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 88 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 1,357,370,000 XIV
Tổng cung tiền 1,357,370,000 XIV
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu