Vốn Hóa Thị Trường:
Viral Viral (VIRAL)
0.000451 USD
0.00000049 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
2,442 USD
3 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
5,409,387 VIRAL

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Viral

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
30/01/2017 0.000451 0.000451 0.000451 0.000451 150 2,442
29/01/2017 0.000452 0.000452 0.000450 0.000451 150 2,437
28/01/2017 0.000377 0.000453 0.000341 0.000452 150 2,443
27/01/2017 0.000670 0.000671 0.000322 0.000377 110 2,040
26/01/2017 0.000775 0.000781 0.000245 0.000670 215 3,623
25/01/2017 0.001178 0.001256 0.000305 0.000775 130 4,193
24/01/2017 0.001354 0.001358 0.001110 0.001178 24 6,371
23/01/2017 0.001248 0.001480 0.001247 0.001355 44 7,328
22/01/2017 0.001576 0.001692 0.001242 0.001626 83 8,793
21/01/2017 0.001459 0.001749 0.001323 0.001576 159 8,527
20/01/2017 0.001546 0.001546 0.001458 0.001459 147 7,892
19/01/2017 0.001569 0.001954 0.001350 0.001547 197 8,368
18/01/2017 0.003423 0.006223 0.001338 0.001430 7,942 7,737
17/01/2017 0.001372 0.008109 0.001271 0.003557 7,253 19,237
16/01/2017 0.001446 0.001607 0.001278 0.001372 26 7,419
15/01/2017 0.001317 0.002115 0.001184 0.001446 44 7,823
11/01/2017 0.001470 0.001490 0.001470 0.001487 2 8,041
10/01/2017 0.001263 0.001772 0.001258 0.001470 118 7,952
09/01/2017 0.001285 0.001288 0.001241 0.001273 0 6,887
08/01/2017 0.001277 0.001286 0.001251 0.001283 0 6,939
06/01/2017 0.001459 0.001507 0.001273 0.001286 0 6,957
05/01/2017 0.001686 0.001739 0.001265 0.001455 12 7,870
04/01/2017 0.001597 0.001693 0.001452 0.001684 25 9,108
03/01/2017 0.001604 0.001625 0.001573 0.001597 1 8,639
02/01/2017 0.001657 0.001691 0.001529 0.001604 58 8,675
01/01/2017 0.001725 0.001744 0.001716 0.001744 29 9,429
31/12/2016 0.001644 0.001725 0.001620 0.001725 29 9,327
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Viral

Viral (VIRAL) is a cryptocurrency. Viral has a current supply of 5,409,387 VIRAL. The last known price of Viral is 0.000451 USD . More information can be found at http://getviralcoin.com/.
Viral Price 0.000451 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 2,442 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 5,409,387 VIRAL
Tổng cung tiền 5,409,387 VIRAL
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu