Vốn Hóa Thị Trường:
VelocityCoin VelocityCoin (VEL)
? USD
? BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
50,634,218 VEL

Dữ liệu lịch sử thị trường cho VelocityCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
10/06/2014 0.000007 0.000007 0.000007 0.000007 0 334
09/06/2014 0.000330 0.000331 0.000007 0.000007 0 331
08/06/2014 0.000333 0.000333 0.000330 0.000331 25 16,683
06/06/2014 0.000336 0.000336 0.000332 0.000334 0 16,816
05/06/2014 0.000327 0.000338 0.000327 0.000336 0 16,922
04/06/2014 0.000328 0.000331 0.000327 0.000328 2 16,489
03/06/2014 0.000337 0.000343 0.000332 0.000339 2 17,066
02/06/2014 0.000321 0.000339 0.000316 0.000337 2 16,914
01/06/2014 0.000330 0.000343 0.000321 0.000322 2 16,155
29/05/2014 0.000296 0.000296 0.000287 0.000289 1 14,475
28/05/2014 0.000294 0.000298 0.000290 0.000296 1 14,828
27/05/2014 0.000301 0.000301 0.000285 0.000294 0 14,699
26/05/2014 0.000294 0.000303 0.000291 0.000299 0 14,914
25/05/2014 0.000270 0.000297 0.000270 0.000294 0 14,686
24/05/2014 0.000267 0.000270 0.000266 0.000270 1 13,483
20/05/2014 0.000291 0.000321 0.000291 0.000321 4 15,984
19/05/2014 0.000273 0.000292 0.000273 0.000291 17 14,462
17/05/2014 0.000227 0.000227 0.000226 0.000227 0 11,246
16/05/2014 0.000226 0.000228 0.000225 0.000227 0 11,231
14/05/2014 0.000222 0.000222 0.000222 0.000222 1 10,976
13/05/2014 0.000441 0.000441 0.000221 0.000222 1 10,972
12/05/2014 0.000439 0.000442 0.000439 0.000441 0 21,789
11/05/2014 0.000256 0.000257 0.000218 0.000218 1 10,751
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About VelocityCoin

VelocityCoin (VEL) is a cryptocurrency. Users are able to generate VEL through the process of mining. VelocityCoin has a current supply of 50,634,218 VEL. More information can be found at http://velocitycoin.com/.
VelocityCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 50,634,218 VEL
Tổng cung tiền 50,634,218 VEL
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu