Vốn Hóa Thị Trường:
UtilityCoin UtilityCoin (UTIL)
0.000337 USD
0.00000078 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
1,260 USD
3 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
3,741,361 UTIL

Dữ liệu lịch sử thị trường cho UtilityCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
05/01/2016 0.000455 0.000456 0.000337 0.000337 1 1,260
04/01/2016 0.000344 0.000456 0.000336 0.000455 0 1,701
03/01/2016 0.000447 0.000450 0.000342 0.000344 0 1,287
01/01/2016 0.000254 0.000257 0.000252 0.000256 0 958
31/12/2015 0.000226 0.000449 0.000222 0.000254 0 950
30/12/2015 0.000463 0.000464 0.000226 0.000226 0 845
29/12/2015 0.000258 0.000463 0.000257 0.000463 0 1,731
28/12/2015 0.000258 0.000460 0.000255 0.000258 0 964
27/12/2015 0.000453 0.000453 0.000254 0.000258 1 964
26/12/2015 0.000273 0.000274 0.000249 0.000252 0 944
25/12/2015 0.000273 0.000495 0.000272 0.000273 1 1,023
24/12/2015 0.000465 0.000476 0.000272 0.000273 11 1,022
23/12/2015 0.000262 0.000478 0.000262 0.000464 4 1,737
22/12/2015 0.000263 0.000483 0.000261 0.000262 2 982
21/12/2015 0.000266 0.000488 0.000256 0.000263 1 984
20/12/2015 0.000488 0.000493 0.000264 0.000265 0 993
19/12/2015 0.000515 0.000517 0.000513 0.000516 1 1,930
18/12/2015 0.000502 0.000515 0.000500 0.000515 1 1,926
17/12/2015 0.000500 0.000504 0.000494 0.000502 1 1,878
16/12/2015 0.000330 0.000501 0.000274 0.000500 34 1,872
15/12/2015 0.000559 0.000560 0.000322 0.000330 0 1,233
13/12/2015 0.000304 0.000307 0.000298 0.000300 0 1,122
12/12/2015 0.000299 0.000305 0.000288 0.000305 0 1,141
10/12/2015 0.000413 0.000415 0.000407 0.000411 0 1,538
09/12/2015 0.000410 0.000413 0.000408 0.000413 0 1,545
07/12/2015 0.000299 0.000306 0.000297 0.000305 0 1,141
06/12/2015 0.000424 0.000439 0.000298 0.000302 0 1,128
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About UtilityCoin

UtilityCoin (UTIL) is a cryptocurrency. UtilityCoin has a current supply of 3,741,361 UTIL. The last known price of UtilityCoin is 0.000337 USD .
UtilityCoin Price 0.000337 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 1,260 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 3,741,361 UTIL
Tổng cung tiền 3,741,361 UTIL
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu