Vốn Hóa Thị Trường:
Unity Ingot Unity Ingot (UNY)
0.023773 USD
0.00000300 BTC
0.00005296 ETH

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
4,802,130 USD
606 BTC
10,699 ETH
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
? ETH
Lượng tiền lưu thông
202,000,000 UNY
Tổng cung tiền
10,000,000,000 UNY

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Unity Ingot

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
28/03/2018 0.023360 0.024295 0.023231 0.023773 144 4,802,126
27/03/2018 0.024507 0.024586 0.023276 0.023366 142 4,719,871
26/03/2018 0.024581 0.024680 0.024528 0.024544 149 4,957,949
25/03/2018 0.019472 0.019736 0.019181 0.019623 26 3,963,785
24/03/2018 0.027181 0.027286 0.019283 0.019744 559 3,988,248
23/03/2018 0.018447 0.026791 0.017142 0.026791 113 5,411,802
22/03/2018 0.022684 0.023135 0.013357 0.013574 1,097 2,742,029
21/03/2018 0.022706 0.023352 0.022404 0.022725 221 4,590,450
20/03/2018 0.032423 0.032503 0.022619 0.022665 183 4,578,330
19/03/2018 0.031860 0.032803 0.025051 0.032066 355 6,477,251
18/03/2018 0.022871 0.032327 0.018877 0.031995 2,233 6,462,990
17/03/2018 0.016520 0.022950 0.015658 0.022927 3,241 4,631,214
16/03/2018 0.008839 0.017073 0.008508 0.016493 4,136 3,331,505
15/03/2018 0.013624 0.013709 0.008311 0.008844 27 1,786,452
14/03/2018 0.011437 0.015237 0.011383 0.013630 37 2,753,240
13/03/2018 0.010543 0.011853 0.010483 0.011435 47 2,309,890
12/03/2018 0.012121 0.019488 0.010222 0.010604 276 2,141,968
11/03/2018 0.011671 0.012345 0.011273 0.012160 12 2,456,239
10/03/2018 0.018334 0.018567 0.011605 0.011711 495 2,365,723
09/03/2018 0.013661 0.018424 0.008472 0.018326 4,413 3,701,892
08/03/2018 0.013451 0.014590 0.013005 0.013748 4 2,777,177
07/03/2018 0.014149 0.016557 0.012845 0.013470 447 2,721,001
06/03/2018 0.011966 0.022627 0.009092 0.011484 4,700 2,319,808
05/03/2018 0.011958 0.013859 0.011875 0.011999 1,982 2,423,737
04/03/2018 0.010296 0.015408 0.009988 0.011966 4 2,417,193
03/03/2018 0.013223 0.018072 0.010156 0.010314 1,338 2,083,347
02/03/2018 0.020608 0.021073 0.013034 0.013239 979 2,674,359
01/03/2018 0.024780 0.024911 0.010390 0.020661 2,788 4,173,522
28/02/2018 0.013864 0.026056 0.013540 0.024743 449 4,998,187
27/02/2018 0.018870 0.025848 0.013750 0.013880 609 2,803,780
26/02/2018 0.016489 0.025203 0.015902 0.018816 933 3,800,812
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Unity Ingot

Unity Ingot (UNY) is a cryptocurrency token and operates on the the Ethereum platform. Unity Ingot has a current supply of 10,000,000,000 UNY with 202,000,000 UNY in circulation. The last known price of Unity Ingot is 0.023773 USD . More information can be found at https://unityingot.com/.
Unity Ingot Price 0.023773 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 4,802,130 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 202,000,000 UNY
Tổng cung tiền 10,000,000,000 UNY
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu