Vốn Hóa Thị Trường:
UniteCoin UniteCoin (UNI)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho UniteCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
31/05/2014 0.000369 0.000371 0.000363 0.000371 0 1,806
30/05/2014 0.000006 0.000371 0.000006 0.000369 1 1,800
29/05/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 28
27/05/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 28
26/05/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 0 28
25/05/2014 0.000005 0.000006 0.000005 0.000006 0 27
24/05/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 0 26
23/05/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 0 25
22/05/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 0 26
20/05/2014 0.000004 0.000005 0.000004 0.000005 0 24
19/05/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0 22
18/05/2014 0.000013 0.000013 0.000004 0.000004 1 21
17/05/2014 0.000134 0.000135 0.000013 0.000013 0 64
16/05/2014 0.000134 0.000135 0.000133 0.000134 0 636
15/05/2014 0.000013 0.000013 0.000013 0.000013 0 62
14/05/2014 0.000022 0.000022 0.000013 0.000013 0 62
13/05/2014 0.000022 0.000022 0.000022 0.000022 0 103
12/05/2014 0.000026 0.000044 0.000022 0.000022 0 102
11/05/2014 0.000027 0.000027 0.000026 0.000026 0 121
10/05/2014 0.000027 0.000027 0.000027 0.000027 1 124
09/05/2014 0.000018 0.000018 0.000018 0.000018 0 80
08/05/2014 0.000018 0.000018 0.000018 0.000018 0 79
07/05/2014 0.000259 0.000264 0.000018 0.000018 7 78
03/05/2014 0.000022 0.000022 0.000022 0.000022 0 95
02/05/2014 0.000023 0.000023 0.000022 0.000022 0 97
01/05/2014 0.000027 0.000027 0.000022 0.000023 0 98
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About UniteCoin

UniteCoin (UNI) is a cryptocurrency. Users are able to generate UNI through the process of mining. More information can be found at http://unitecoin.com.
UniteCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu