Vốn Hóa Thị Trường:
Umbrella-LTC Umbrella-LTC (ULTC)
0.001870 USD
0.00000433 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
1,269 USD
3 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
678,880 ULTC

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Umbrella-LTC

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
05/01/2016 0.001741 0.001872 0.001727 0.001870 0 1,269
04/01/2016 0.001733 0.001747 0.001729 0.001741 0 1,182
03/01/2016 0.001742 0.001744 0.001707 0.001732 0 1,176
02/01/2016 0.001763 0.001975 0.001742 0.001742 0 1,183
01/01/2016 0.001731 0.001764 0.001719 0.001762 1 1,196
31/12/2015 0.001715 0.001755 0.001683 0.001731 1 1,175
30/12/2015 0.001741 0.001753 0.001705 0.001714 0 1,164
29/12/2015 0.001698 0.002406 0.001692 0.001738 5 1,180
28/12/2015 0.002423 0.002463 0.001682 0.001698 0 1,153
27/12/2015 0.002458 0.002474 0.001668 0.002419 0 1,642
26/12/2015 0.001832 0.002695 0.001631 0.002461 1 1,671
25/12/2015 0.002684 0.002709 0.001828 0.001831 0 1,243
24/12/2015 0.002610 0.002705 0.001815 0.002685 1 1,823
23/12/2015 0.001965 0.002614 0.001767 0.002608 1 1,771
22/12/2015 0.002588 0.002603 0.001960 0.001968 1 1,336
21/12/2015 0.002607 0.002615 0.001953 0.002587 2 1,757
20/12/2015 0.002080 0.002710 0.002038 0.002606 1 1,769
19/12/2015 0.002777 0.002789 0.002069 0.002080 0 1,412
18/12/2015 0.002285 0.002779 0.001837 0.002777 1 1,886
17/12/2015 0.002279 0.002291 0.002244 0.002282 0 1,549
16/12/2015 0.002331 0.002331 0.002224 0.002278 2 1,547
15/12/2015 0.002230 0.002328 0.002228 0.002325 0 1,579
14/12/2015 0.002177 0.002240 0.002161 0.002231 0 1,514
13/12/2015 0.002179 0.002217 0.002136 0.002181 0 1,480
12/12/2015 0.002264 0.002350 0.002061 0.002184 0 1,482
11/12/2015 0.002082 0.002263 0.002081 0.002258 0 1,533
10/12/2015 0.002092 0.002105 0.002066 0.002082 0 1,414
09/12/2015 0.002082 0.002120 0.002036 0.002090 0 1,419
08/12/2015 0.001982 0.002070 0.001954 0.002070 0 1,405
07/12/2015 0.001948 0.002004 0.001931 0.001982 0 1,346
06/12/2015 0.001949 0.002022 0.001943 0.001962 1 1,332
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Umbrella-LTC

Umbrella-LTC (ULTC) is a cryptocurrency. Users are able to generate ULTC through the process of mining. Umbrella-LTC has a current supply of 678,880 ULTC. The last known price of Umbrella-LTC is 0.001870 USD . More information can be found at http://www.umbrella.holdings.
Umbrella-LTC Price 0.001870 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 1,269 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 678,880 ULTC
Tổng cung tiền 678,880 ULTC
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu