Vốn Hóa Thị Trường:
Trade Token Trade Token (TIO)
0.084280 USD (0.00%)
0.00001310 BTC (0.00%)
0.00041382 ETH (0.00%)

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
7,578,601 USD
1,178 BTC
37,212 ETH
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
? ETH
Lượng tiền lưu thông
89,921,436 TIO
Tổng cung tiền
223,534,823 TIO

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Trade Token

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
01/11/2018 0.084280 0.084280 0.084280 0.084280 - 7,578,606
31/10/2018 0.084280 0.084280 0.084280 0.084280 - 7,578,606
30/10/2018 0.084280 0.084280 0.084280 0.084280 - 7,578,606
29/10/2018 0.084280 0.084280 0.084280 0.084280 - 7,578,606
28/10/2018 0.084280 0.084280 0.084280 0.084280 - 7,578,606
27/10/2018 0.084247 0.084671 0.084170 0.084280 - 7,578,606
26/10/2018 0.082211 0.086722 0.079522 0.084367 1,009 7,586,447
25/10/2018 0.101004 0.101004 0.082304 0.082326 970 7,402,881
24/10/2018 0.132800 0.132986 0.088999 0.100980 9,686 9,080,267
23/10/2018 0.145120 0.151764 0.123633 0.132979 3,152 11,957,663
22/10/2018 0.146516 0.161779 0.141542 0.145275 43,107 13,063,337
21/10/2018 0.180379 0.184989 0.142129 0.146341 137,686 13,159,193
20/10/2018 0.223653 0.232907 0.167812 0.180305 510,683 16,213,285
19/10/2018 0.246933 0.251730 0.220796 0.223545 111,455 20,101,487
18/10/2018 0.253641 0.258438 0.225683 0.251155 185,574 22,584,218
17/10/2018 0.198387 0.256853 0.197589 0.251017 181,233 22,571,809
16/10/2018 0.197273 0.198850 0.189872 0.198251 46,516 17,827,015
15/10/2018 0.178888 0.200921 0.177689 0.197177 95,245 17,730,439
14/10/2018 0.174081 0.182241 0.174081 0.178670 45,835 16,066,263
13/10/2018 0.182361 0.183420 0.170319 0.174133 73,882 15,658,289
12/10/2018 0.177479 0.184417 0.176659 0.182436 51,782 16,404,907
11/10/2018 0.186272 0.186277 0.159754 0.177478 143,760 15,959,077
10/10/2018 0.188660 0.188836 0.182565 0.186419 12,930 16,763,064
09/10/2018 0.190132 0.191857 0.184353 0.189110 32,345 17,005,043
08/10/2018 0.186920 0.194601 0.179894 0.193088 59,817 17,362,750
07/10/2018 0.183828 0.194371 0.182100 0.183765 43,390 16,524,413
06/10/2018 0.174129 0.186911 0.169941 0.183159 61,912 16,469,920
05/10/2018 0.174884 0.177201 0.158043 0.173264 76,572 15,580,148
04/10/2018 0.179708 0.182194 0.169731 0.174714 37,633 15,710,534
03/10/2018 0.191215 0.193696 0.174531 0.177359 46,284 15,948,376
02/10/2018 0.191114 0.196398 0.186693 0.191499 34,901 17,219,865
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Trade Token

Trade Token (TIO) is a cryptocurrency token and operates on the the Ethereum platform. Trade Token has a current supply of 223,534,823 TIO with 89,921,436 TIO in circulation. The last known price of Trade Token is 0.084280 USD and is up 0.00% over the last 24 hours. More information can be found at https://trade.io/.
Trade Token Price 0.084280 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 7,578,601 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 89,921,436 TIO
Tổng cung tiền 223,534,823 TIO
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu