Các loại tiền điện tử:  21,200Trao đổi:  527Vốn hóa thị trường:  $965,271,997,288.88Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,232,232,437.66Tỷ lệ thống trị:  BTC: 40.1% ETH: 17.3%Phí gas trên ETH:  16 Gwei
GOAL

TopGoalGOAL

Xếp hạng -
Token
On 3,764,913 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored