Vốn Hóa Thị Trường:
The Viral Exchange The Viral Exchange (TVE)
0.072134 USD
0.00005768 BTC
? NXT

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
35,267 USD
28 BTC
? NXT
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
? NXT
Lượng tiền lưu thông
488,918 TVE
Tổng cung tiền
500,000 TVE

Dữ liệu lịch sử thị trường cho The Viral Exchange

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
04/03/2017 0.067453 0.073340 0.067436 0.072134 4 35,267
03/03/2017 0.034095 0.069124 0.033994 0.067457 4 32,981
02/03/2017 0.035457 0.035457 0.033513 0.034140 2 16,692
27/02/2017 0.036868 0.036973 0.035550 0.036346 0 17,770
26/02/2017 0.036383 0.037179 0.035768 0.036905 0 18,043
25/02/2017 0.036073 0.036873 0.036051 0.036508 0 17,849
24/02/2017 0.036990 0.037059 0.034872 0.035640 0 17,425
23/02/2017 0.035231 0.040441 0.034624 0.037167 0 18,171
22/02/2017 0.034857 0.035618 0.034056 0.035130 0 17,176
21/02/2017 0.032771 0.032977 0.030973 0.031956 16 15,624
20/02/2017 0.032937 0.033173 0.032233 0.032801 16 16,037
19/02/2017 0.065200 0.065682 0.032108 0.033064 17 16,165
18/02/2017 0.067021 0.068130 0.064612 0.064786 6 31,675
17/02/2017 0.067504 0.069000 0.065801 0.066853 7 32,686
15/02/2017 0.036133 0.036880 0.036057 0.036260 127 17,728
14/02/2017 0.036876 0.037177 0.035007 0.036116 126 17,658
13/02/2017 0.038653 0.038884 0.036339 0.036881 129 18,032
11/02/2017 0.054090 0.055545 0.051205 0.052644 183 25,738
10/02/2017 0.049954 0.055160 0.048481 0.054138 188 26,469
09/02/2017 0.113400 0.115785 0.048443 0.049865 173 24,380
08/02/2017 0.110463 0.119004 0.102635 0.114063 5 55,767
07/02/2017 0.116183 0.125587 0.099973 0.110330 6 53,942
06/02/2017 0.091738 0.112504 0.091738 0.104772 5 51,225
05/02/2017 0.081922 0.092639 0.081634 0.092639 5 45,293
04/02/2017 0.066095 0.083421 0.063043 0.081935 61 40,060
03/02/2017 0.076011 0.076269 0.063297 0.066484 137 32,505
02/02/2017 0.076482 0.077665 0.074803 0.075973 375 37,145
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About The Viral Exchange

The Viral Exchange (TVE) is a cryptocurrency token and operates on the the Nxt platform. The Viral Exchange has a current supply of 500,000 TVE with 488,918 TVE in circulation. The last known price of The Viral Exchange is 0.072134 USD . More information can be found at https://theviralexchange.com/.
The Viral Exchange Price 0.072134 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 35,267 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 488,918 TVE
Tổng cung tiền 500,000 TVE
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu