Các loại tiền điện tử:  12,058Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫44,443,298,866,144,936Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,827,450,811,046,688Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.0% ETH: 18.4%Phí gas trên ETH:  48 Gwei
Các loại tiền điện tử:  12,058Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫44,443,298,866,144,936Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫2,827,450,811,046,688Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.0% ETH: 18.4%Phí gas trên ETH:  48 Gwei
TAGZ5

TAGZ5TAGZ5

Xếp hạng -
Token
Trên 505 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

TAGZ5 Dữ liệu về giá theo thời gian thực

TAGZ5 was forked from the original TAGZ token and designed to hold its value by tracking the Altcoin market.