Vốn Hóa Thị Trường:
SurgeCoin SurgeCoin (SRG)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho SurgeCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
22/05/2014 0.000025 0.000025 0.000025 0.000025 3 240
21/05/2014 0.000049 0.000049 0.000024 0.000025 3 240
20/05/2014 0.000036 0.000049 0.000034 0.000049 15 472
19/05/2014 0.000045 0.000067 0.000018 0.000067 86 645
18/05/2014 0.000099 0.000108 0.000044 0.000045 58 427
17/05/2014 0.000099 0.000099 0.000094 0.000099 82 938
16/05/2014 0.000098 0.000126 0.000098 0.000099 19 930
15/05/2014 0.000102 0.000147 0.000098 0.000098 46 920
14/05/2014 0.000084 0.000150 0.000084 0.000102 110 949
13/05/2014 0.000053 0.000158 0.000048 0.000084 127 772
12/05/2014 0.000035 0.000066 0.000030 0.000053 84 484
11/05/2014 0.000127 0.000127 0.000035 0.000035 63 318
10/05/2014 0.000072 0.000128 0.000045 0.000127 23 1,146
09/05/2014 0.000092 0.000431 0.000072 0.000072 300 643
08/05/2014 0.000123 0.000320 0.000066 0.000092 50 819
07/05/2014 0.000305 0.000307 0.000031 0.000123 215 1,081
06/05/2014 0.000221 0.000431 0.000170 0.000306 141 2,664
05/05/2014 0.000262 0.000306 0.000220 0.000221 10 1,911
04/05/2014 0.000258 0.000470 0.000254 0.000261 28 2,243
03/05/2014 0.000267 0.000267 0.000254 0.000259 7 2,203
02/05/2014 0.000270 0.000270 0.000263 0.000268 0 2,256
01/05/2014 0.000515 0.000867 0.000268 0.000270 11 2,260
30/04/2014 0.000157 0.000879 0.000156 0.000514 40 4,267
29/04/2014 0.000163 0.000264 0.000143 0.000157 8 1,288
28/04/2014 0.000271 0.000575 0.000162 0.000163 29 1,329
27/04/2014 0.000284 0.000773 0.000271 0.000272 0 2,198
26/04/2014 0.000443 0.000730 0.000247 0.000284 20 2,281
25/04/2014 0.000450 0.000973 0.000403 0.000444 7 3,530
24/04/2014 0.000295 0.001013 0.000291 0.000450 54 3,551
23/04/2014 0.000137 0.000295 0.000137 0.000294 1 2,298
22/04/2014 0.000297 0.000444 0.000137 0.000137 2 1,058
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About SurgeCoin

SurgeCoin (SRG) is a cryptocurrency. Users are able to generate SRG through the process of mining. More information can be found at http://www.surgecoin.info/.
SurgeCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu