Vốn Hóa Thị Trường:
SUNcoin SUNcoin (SUN)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho SUNcoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/06/2014 0.000122 0.000128 0.000121 0.000128 66 434
18/06/2014 0.000274 0.000277 0.000121 0.000122 60 412
17/06/2014 0.000148 0.000336 0.000148 0.000275 109 929
16/06/2014 0.000326 0.000327 0.000148 0.000148 116 497
15/06/2014 0.000502 0.000502 0.000143 0.000325 52 1,088
14/06/2014 0.001182 0.001185 0.000305 0.000506 244 1,682
13/06/2014 0.001379 0.001414 0.001097 0.001181 11 3,915
12/06/2014 0.001266 0.001477 0.001086 0.001387 134 4,578
11/06/2014 0.001300 0.001395 0.001092 0.001268 86 4,162
10/06/2014 0.001203 0.001357 0.001109 0.001299 34 4,244
09/06/2014 0.001187 0.001495 0.001166 0.001201 47 3,901
08/06/2014 0.001127 0.001188 0.001117 0.001188 5 3,836
07/06/2014 0.001177 0.001189 0.001109 0.001127 70 3,617
06/06/2014 0.001187 0.001447 0.001174 0.001178 25 3,760
05/06/2014 0.001160 0.001577 0.001155 0.001187 80 3,767
04/06/2014 0.001354 0.001367 0.001123 0.001161 208 3,665
03/06/2014 0.001341 0.001382 0.001324 0.001355 32 4,252
02/06/2014 0.001286 0.001457 0.001250 0.001341 25 4,183
01/06/2014 0.001272 0.001578 0.001265 0.001283 18 3,995
31/05/2014 0.001404 0.001414 0.001273 0.001274 39 3,944
30/05/2014 0.001562 0.001563 0.001250 0.001403 44 4,317
29/05/2014 0.001251 0.001689 0.001078 0.001563 74 4,779
28/05/2014 0.001258 0.002843 0.001236 0.001252 1,920 3,810
27/05/2014 0.001253 0.001608 0.001198 0.001257 26 3,800
26/05/2014 0.001383 0.001892 0.001220 0.001254 348 3,767
25/05/2014 0.001266 0.001395 0.001265 0.001381 40 4,120
24/05/2014 0.001261 0.001773 0.001249 0.001266 90 3,751
23/05/2014 0.001862 0.001893 0.000911 0.001259 214 3,707
22/05/2014 0.001874 0.001978 0.001854 0.001860 53 5,436
21/05/2014 0.002453 0.002453 0.001871 0.001873 310 5,446
20/05/2014 0.002276 0.002461 0.002041 0.002454 42 7,129
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About SUNcoin

SUNcoin (SUN) is a cryptocurrency. Users are able to generate SUN through the process of mining. More information can be found at http://www.suncoin.biz/.
SUNcoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu