Vốn Hóa Thị Trường:
SummerCoin SummerCoin (SUM)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho SummerCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
04/06/2014 0.002664 0.010022 0.002660 0.009542 0 223,074
03/06/2014 0.002889 0.003950 0.001403 0.002664 4,406 62,209
02/06/2014 0.002207 0.002886 0.001862 0.002886 492 67,103
01/06/2014 0.002002 0.002364 0.001254 0.002203 1,000 50,955
31/05/2014 0.005528 0.005528 0.001858 0.002005 22,991 46,140
30/05/2014 0.002267 0.008245 0.001478 0.004311 53,715 98,458
29/05/2014 0.001668 0.002267 0.001051 0.002267 506 51,316
28/05/2014 0.001149 0.001667 0.000635 0.001667 500 37,502
27/05/2014 0.001225 0.001689 0.001002 0.001151 237 25,732
26/05/2014 0.000629 0.002312 0.000566 0.001225 864 27,138
25/05/2014 0.000683 0.000829 0.000287 0.000628 84 13,815
24/05/2014 0.000562 0.000875 0.000562 0.000683 46 14,932
23/05/2014 0.001037 0.001055 0.000550 0.000563 63 12,213
22/05/2014 0.001246 0.001308 0.000595 0.001036 16 22,369
21/05/2014 0.001658 0.001858 0.000565 0.001245 339 26,719
20/05/2014 0.001606 0.001752 0.000682 0.001659 688 35,293
19/05/2014 0.000768 0.001924 0.000494 0.001139 1,186 24,091
18/05/2014 0.000823 0.000939 0.000237 0.000767 452 16,137
17/05/2014 0.000896 0.000922 0.000022 0.000822 290 17,191
16/05/2014 0.001052 0.001087 0.000885 0.000897 247 18,633
15/05/2014 0.001075 0.001322 0.000939 0.001051 438 21,735
14/05/2014 0.000746 0.001300 0.000742 0.001075 97 22,086
13/05/2014 0.000682 0.000879 0.000665 0.000746 233 15,254
12/05/2014 0.000663 0.001285 0.000641 0.000681 188 13,838
11/05/2014 0.000787 0.000883 0.000626 0.000663 391 13,391
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About SummerCoin

SummerCoin (SUM) is a cryptocurrency. Users are able to generate SUM through the process of mining. More information can be found at https://bitcointalk.org/index.php?topic=581065.0.
SummerCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu