Vốn Hóa Thị Trường:
Stress Stress (STS)
0.000827 USD
0.00000009 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
467,577 USD
51 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
565,134,332 STS

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Stress

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
04/02/2018 0.000832 0.000832 0.000826 0.000827 4 467,577
03/02/2018 0.000886 0.000913 0.000809 0.000832 4 469,943
02/02/2018 0.001090 0.001090 0.000803 0.000883 3 499,159
01/02/2018 0.001322 0.001328 0.001037 0.001092 13 617,144
31/01/2018 0.001102 0.001319 0.001060 0.001319 14 745,463
30/01/2018 0.001680 0.001680 0.000688 0.001100 138 621,716
29/01/2018 0.001740 0.001763 0.001657 0.001679 2 949,092
28/01/2018 0.001484 0.001791 0.001480 0.001742 12 984,261
27/01/2018 0.001001 0.001500 0.000980 0.001477 13 834,523
26/01/2018 0.001674 0.001743 0.000975 0.001002 23 566,253
25/01/2018 0.001712 0.001753 0.001640 0.001679 17 948,584
24/01/2018 0.001626 0.001718 0.000966 0.001684 36 951,731
23/01/2018 0.001681 0.001706 0.001627 0.001627 127 919,417
22/01/2018 0.001509 0.001549 0.001471 0.001535 252 867,702
21/01/2018 0.001663 0.001663 0.001457 0.001489 244 841,310
20/01/2018 0.001858 0.002085 0.001658 0.001659 400 937,575
19/01/2018 0.001804 0.001923 0.001446 0.001838 96 1,038,937
18/01/2018 0.001782 0.001937 0.001712 0.001823 5 1,030,506
17/01/2018 0.001828 0.002059 0.001489 0.001775 52 1,003,351
16/01/2018 0.002460 0.002474 0.001812 0.001837 185 1,038,073
15/01/2018 0.002464 0.002624 0.002396 0.002593 203 1,465,478
14/01/2018 0.002298 0.002491 0.002123 0.002482 323 1,402,686
13/01/2018 0.001948 0.002311 0.001858 0.002296 824 1,297,690
12/01/2018 0.001889 0.001960 0.001715 0.001950 56 1,102,097
11/01/2018 0.001948 0.002047 0.001747 0.001877 174 1,060,718
10/01/2018 0.001899 0.002069 0.001407 0.001950 265 1,101,893
09/01/2018 0.002108 0.002270 0.001869 0.001896 652 1,071,546
08/01/2018 0.001791 0.002117 0.001709 0.002114 532 1,194,773
07/01/2018 0.001892 0.001892 0.001112 0.001794 23 1,013,766
06/01/2018 0.001868 0.001899 0.001473 0.001894 92 1,070,178
05/01/2018 0.001366 0.001883 0.001344 0.001867 26 1,054,965
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Stress

Stress (STS) is a cryptocurrency. Users are able to generate STS through the process of mining. Stress has a current supply of 565,134,332 STS. The last known price of Stress is 0.000827 USD .
Stress Price 0.000827 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 467,577 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 565,134,332 STS
Tổng cung tiền 565,134,332 STS
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu