Các loại tiền điện tử:  11,133Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,607,611,388,081Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,443,903,653Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.3% ETH: 18.9%Phí gas trên ETH:  22 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,133Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,607,611,388,081Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $84,443,903,653Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.3% ETH: 18.9%Phí gas trên ETH:  22 Gwei
Sogur team has announced about closure of the project. Click here to read more about this.
SGR

SogurSGR

Xếp hạng -
Token
Trên 623 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

SGR Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Saga (SGA) describes itself as a reserve-backed cryptocurrency.