Vốn Hóa Thị Trường:
Snowballs Snowballs (BALLS)
0.000002 USD
1e-08 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
623,564 USD
2,802 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
280,170,409,108 BALLS

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Snowballs

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
27/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 3 572,165
26/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 3 560,467
25/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 51 574,686
24/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 6 578,314
23/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 3 587,395
22/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 579,161
21/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 1 568,935
20/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 3 536,485
19/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 523,397
18/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 3 520,325
17/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 5 516,218
16/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 29 524,090
15/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 495,518
14/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 489,109
13/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 493,371
12/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 1 514,435
09/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 1 509,194
08/04/2015 0.000003 0.000003 0.000002 0.000002 1 395,382
07/04/2015 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0 337,870
06/04/2015 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 172 310,735
05/04/2015 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 0 216,740
04/04/2015 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 13 173,986
03/04/2015 0.000003 0.000003 0.000003 0.000003 26 143,646
02/04/2015 0.000002 0.000003 0.000002 0.000003 27 126,995
01/04/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 0 107,698
31/03/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 31 100,501
30/03/2015 0.000002 0.000002 0.000002 0.000002 1 100,263
29/03/2015 0.000003 0.000003 0.000002 0.000002 0 72,365
28/03/2015 0.000002 0.000003 0.000002 0.000003 84 54,115
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Snowballs

Snowballs (BALLS) is a cryptocurrency. Snowballs has a current supply of 280,170,409,108 BALLS. The last known price of Snowballs is 0.000002 USD .
Snowballs Price 0.000002 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 623,564 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 280,170,409,108 BALLS
Tổng cung tiền 280,170,409,108 BALLS
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu