Vốn Hóa Thị Trường:
Saturncoin Saturncoin (SAT)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Saturncoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
02/07/2014 0.000038 0.000039 0.000038 0.000039 0 294,128
01/07/2014 0.000006 0.000039 0.000006 0.000038 0 287,938
30/06/2014 0.000030 0.000037 0.000006 0.000006 0 47,740
29/06/2014 0.000024 0.000036 0.000018 0.000018 0 134,642
28/06/2014 0.000024 0.000036 0.000024 0.000024 565 177,553
27/06/2014 0.000029 0.000036 0.000023 0.000036 2,035 265,237
26/06/2014 0.000028 0.000029 0.000023 0.000029 393 214,198
25/06/2014 0.000023 0.000029 0.000017 0.000023 6,245 167,006
24/06/2014 0.000024 0.000041 0.000023 0.000023 6,823 171,601
23/06/2014 0.000018 0.000024 0.000012 0.000018 1,145 130,300
22/06/2014 0.000018 0.000024 0.000018 0.000018 0 132,328
21/06/2014 0.000018 0.000024 0.000018 0.000018 302 130,979
20/06/2014 0.000018 0.000024 0.000018 0.000018 382 130,336
19/06/2014 0.000018 0.000024 0.000018 0.000018 343 131,517
18/06/2014 0.000018 0.000025 0.000012 0.000018 181 133,509
17/06/2014 0.000018 0.000018 0.000012 0.000018 278 134,212
16/06/2014 0.000018 0.000018 0.000012 0.000018 227 129,738
15/06/2014 0.000023 0.000023 0.000011 0.000012 733 86,445
14/06/2014 0.000018 0.000024 0.000016 0.000017 2,147 127,527
13/06/2014 0.000018 0.000024 0.000018 0.000018 135 131,459
12/06/2014 0.000019 0.000025 0.000017 0.000018 729 129,409
11/06/2014 0.000026 0.000026 0.000019 0.000019 717 138,814
10/06/2014 0.000019 0.000026 0.000019 0.000026 1,114 190,481
09/06/2014 0.000020 0.000026 0.000019 0.000019 2,116 141,990
08/06/2014 0.000026 0.000026 0.000020 0.000020 1,066 143,494
07/06/2014 0.000026 0.000039 0.000019 0.000026 3,525 190,575
06/06/2014 0.000024 0.000039 0.000020 0.000026 5,989 190,061
05/06/2014 0.000027 0.000039 0.000020 0.000026 20,099 191,499
04/06/2014 0.000053 0.000091 0.000027 0.000033 378,515 239,109
03/06/2014 0.000013 0.000064 0.000013 0.000053 197,114 387,138
02/06/2014 0.000013 0.000020 0.000011 0.000013 3,378 95,531
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Saturncoin

Saturncoin (SAT) is a cryptocurrency. Users are able to generate SAT through the process of mining. More information can be found at http://www.saturncoinfoundation.org/.
Saturncoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu