Vốn Hóa Thị Trường:
ReserveShare ReserveShare (RSU)
0.000051 USD
0.00000015 BTC
? NXT

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
51 USD
0 BTC
? NXT
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
? NXT
Lượng tiền lưu thông
1,000,000 RSU

Dữ liệu lịch sử thị trường cho ReserveShare

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
14/12/2014 0.000051 0.000051 0.000049 0.000051 1 51
13/12/2014 0.000050 0.000052 0.000050 0.000051 1 51
12/12/2014 0.000054 0.000054 0.000050 0.000050 1 50
06/12/2014 0.000039 0.000039 0.000039 0.000039 0 39
05/12/2014 0.000038 0.000039 0.000038 0.000039 0 39
04/12/2014 0.000024 0.000041 0.000024 0.000039 0 39
03/12/2014 0.000389 0.000389 0.000023 0.000024 1 24
02/12/2014 0.000891 0.000928 0.000884 0.000905 3 905
01/12/2014 0.000877 0.000907 0.000865 0.000891 3 891
30/11/2014 0.000855 0.000881 0.000836 0.000867 3 867
29/11/2014 0.000816 0.000871 0.000810 0.000862 0 862
28/11/2014 0.000800 0.000840 0.000791 0.000817 0 817
27/11/2014 0.000803 0.000811 0.000796 0.000808 2 808
26/11/2014 0.000821 0.000823 0.000786 0.000798 2 798
25/11/2014 0.001582 0.001621 0.000798 0.000816 4 816
24/11/2014 0.001520 0.001630 0.001518 0.001583 14 1,583
23/11/2014 0.002656 0.002747 0.001449 0.001525 13 1,525
22/11/2014 0.002674 0.002722 0.002645 0.002654 3 2,654
20/11/2014 0.000578 0.000583 0.000573 0.000583 1 583
19/11/2014 0.000576 0.000606 0.000565 0.000578 1 578
18/11/2014 0.004723 0.004796 0.000568 0.000577 1 577
17/11/2014 0.000603 0.004885 0.000598 0.004716 1 4,716
16/11/2014 0.001741 0.001792 0.000580 0.000602 14 602
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About ReserveShare

ReserveShare (RSU) is a cryptocurrency token and operates on the the Nxt platform. ReserveShare has a current supply of 1,000,000 RSU. The last known price of ReserveShare is 0.000051 USD .
ReserveShare Price 0.000051 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 51 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 1,000,000 RSU
Tổng cung tiền 1,000,000 RSU
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu