Vốn Hóa Thị Trường:
QQCoin QQCoin (QQC)
? USD
? BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
21,365,550 QQC

Dữ liệu lịch sử thị trường cho QQCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
11/06/2014 0.000634 0.000637 0.000627 0.000629 2 13,430
10/06/2014 0.000631 0.000640 0.000627 0.000634 3 13,536
09/06/2014 0.000636 0.000638 0.000625 0.000630 56 13,453
08/06/2014 0.000587 0.000642 0.000429 0.000636 54 13,598
07/06/2014 0.000634 0.000658 0.000585 0.000587 75 12,543
06/06/2014 0.000638 0.000640 0.000632 0.000634 530 13,546
05/06/2014 0.000776 0.000781 0.000625 0.000638 544 13,637
04/06/2014 0.000791 0.002211 0.000740 0.000777 32 16,587
03/06/2014 0.000679 0.001319 0.000663 0.000792 33 16,918
02/06/2014 0.000801 0.000856 0.000669 0.000679 45 14,500
01/06/2014 0.001018 0.001389 0.000780 0.000802 219 17,132
31/05/2014 0.000814 0.001910 0.000799 0.001018 4 21,740
30/05/2014 0.000749 0.000818 0.000738 0.000814 7 17,372
29/05/2014 0.000754 0.000792 0.000740 0.000749 8 15,986
28/05/2014 0.000744 0.000755 0.000736 0.000755 1 16,126
27/05/2014 0.000927 0.001107 0.000720 0.000743 10 15,873
26/05/2014 0.002729 0.002808 0.000831 0.000929 4 19,826
25/05/2014 0.002492 0.002740 0.002492 0.002730 292 58,276
24/05/2014 0.000646 0.002542 0.000640 0.002492 272 53,173
23/05/2014 0.000811 0.000822 0.000645 0.000645 4 13,763
22/05/2014 0.001165 0.001166 0.000638 0.000809 4 17,254
21/05/2014 0.001282 0.001469 0.001157 0.001164 47 24,822
20/05/2014 0.000607 0.001308 0.000607 0.001282 40 27,324
19/05/2014 0.000885 0.000895 0.000868 0.000893 21 19,028
18/05/2014 0.000856 0.000893 0.000855 0.000885 107 18,860
17/05/2014 0.002093 0.002101 0.000846 0.000856 242 18,232
16/05/2014 0.001913 0.002180 0.001877 0.002093 156 44,570
15/05/2014 0.001786 0.001915 0.000586 0.001913 112 40,716
14/05/2014 0.001618 0.001978 0.001618 0.001786 71 38,002
13/05/2014 0.000866 0.001619 0.000747 0.001619 119 34,434
12/05/2014 0.001064 0.001839 0.000847 0.000866 42 18,410
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About QQCoin

QQCoin (QQC) is a cryptocurrency. Users are able to generate QQC through the process of mining. QQCoin has a current supply of 21,365,550 QQC. More information can be found at http://qqco.in/.
QQCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 21,365,550 QQC
Tổng cung tiền 21,365,550 QQC
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu