×
×
Các loại tiền điện tử:  7,114Các thị trường giao dịch:  29,559Vốn hóa thị trường:  $350,776,737,193Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,574,633,778BTC Chiếm Ưu Thế:  57.7%
Vốn hóa thị trường:  $350,776,737,193Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $83,574,633,778BTC Chiếm Ưu Thế:  57.7%Các loại tiền điện tử:  7,114Các thị trường giao dịch:  29,559

Qcash (QC)

$0.148154 USD (-0.98%)
0.00001352 BTC (-0.88%)
0.05691806 QTUM (-1.08%)
Mua
Giao Dịch
bài bạc
Earn Crypto
 • Vốn hóa thị trường
  $68,150,853 USD
  6,221 BTC
  26,182,317 QTUM
 • Khối lượng (24 giờ)
  $188,114,163 USD
  17,172 BTC
  72,270,037 QTUM
 • Lượng cung lưu hành
  460,000,200 QC
 • Tổng cung
  10,000,000,000 QC
 • Tổng cung tối đa
  10,000,000,000 QC
 • Qcash Market Pairs

  Xếp Hạng
  NguồnCặpGiáKhối lượng (24 giờ)
  Confidence
  Khối lượng (%)
  Liquidity
  Phân mụcĐã được cập nhật
  Xếp Hạng
  Nguồn
  Xếp Hạng
  NguồnCặpGiáKhối lượng (24 giờ)
  Confidence
  Khối lượng (%)
  Liquidity
  Phân mụcĐã được cập nhật
  1
  $0.148154
  $43,611,609
  High
  100
  23.18%
  348
  Spot
  Gần đây
  2
  $0.148154
  $21,069,255
  High
  100
  11.20%
  804
  Spot
  Gần đây
  3
  $0.148154
  $27,457,223
  High
  100
  14.60%
  278
  Spot
  Gần đây
  4
  $0.148154
  $20,240,897
  High
  100
  10.76%
  315
  Spot
  Gần đây
  5
  $0.148154
  $12,876,913
  Moderate
  71
  6.85%
  155
  Spot
  Gần đây
  6
  $0.148154
  $21,442,531
  Low
  31
  11.40%
  88
  Spot
  Gần đây
  7
  $0.148154
  $11,789,339
  Low
  48
  6.27%
  447
  Spot
  Gần đây
  8
  $0.148154
  $5,944,850
  High
  89
  3.16%
  141
  Spot
  Gần đây
  9
  $0.148154
  $5,753,290
  Moderate
  63
  3.06%
  439
  Spot
  Gần đây
  10
  $0.148154
  $1,954,447
  High
  100
  1.04%
  190
  Spot
  Gần đây
  11
  $0.148154
  $1,493,093
  High
  100
  0.79%
  207
  Spot
  Gần đây
  12
  $0.148154
  $1,604,447
  High
  100
  0.85%
  135
  Spot
  Gần đây
  13
  $0.148154
  $3,403,825
  Low
  44
  1.81%
  62
  Spot
  Gần đây
  14
  $0.148154
  $5,222,669
  Low
  22
  2.78%
  168
  Spot
  Gần đây
  15
  * $0.148154
  ** $999,028
  Moderate
  56
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  16
  $0.148154
  $374,965
  High
  100
  0.20%
  114
  Spot
  Gần đây
  17
  $0.148154
  $190,392
  High
  100
  0.10%
  433
  Spot
  Gần đây
  18
  $0.148154
  $267,837
  High
  100
  0.14%
  127
  Spot
  Gần đây
  19
  $0.148154
  $132,846
  High
  100
  0.07%
  169
  Spot
  Gần đây
  20
  * $0.148154
  ** $338,169
  Moderate
  68
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  21
  $0.148154
  $229,633
  High
  99
  0.12%
  46
  Spot
  Gần đây
  22
  *** $0.148154
  *** $?
  Moderate
  63
  0.00%
  -
  Spot
  Gần đây
  23
  $0.148154
  $398,482
  Moderate
  55
  0.21%
  54
  Spot
  Gần đây
  24
  $0.148154
  $?
  High
  100
  0.00%
  -
  Spot
  Gần đây
  25
  $0.148154
  $272,373
  Moderate
  70
  0.14%
  63
  Spot
  Gần đây
  26
  $0.148154
  $82,651
  High
  100
  0.04%
  112
  Spot
  Gần đây
  27
  $0.148154
  $?
  Low
  49
  0.00%
  -
  Spot
  Gần đây
  28
  $0.148154
  $217,052
  Moderate
  68
  0.12%
  55
  Spot
  Gần đây
  29
  $0.148154
  $102,074
  High
  100
  0.05%
  63
  Spot
  Gần đây
  30
  $0.148154
  $110,034
  High
  100
  0.06%
  54
  Spot
  Gần đây
  31
  * $0.148154
  ** $151,050
  High
  85
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  32
  $0.148154
  $206,296
  Moderate
  63
  0.11%
  30
  Spot
  Gần đây
  33
  $0.148154
  $73,859
  High
  100
  0.04%
  67
  Spot
  Gần đây
  34
  $0.148154
  $188,668
  Moderate
  58
  0.10%
  45
  Spot
  Gần đây
  35
  $0.148154
  $160,373
  Moderate
  70
  0.09%
  29
  Spot
  Gần đây
  36
  $0.148154
  $53,920
  High
  100
  0.03%
  69
  Spot
  Gần đây
  37
  $0.148154
  $64,658
  High
  100
  0.03%
  44
  Spot
  Gần đây
  38
  $0.148154
  $149,782
  Moderate
  52
  0.08%
  101
  Spot
  Gần đây
  39
  *** $0.148154
  *** $21,227
  High
  100
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  40
  $0.148154
  $30,475
  High
  100
  0.02%
  87
  Spot
  Gần đây
  41
  $0.148154
  $48,344
  High
  100
  0.03%
  26
  Spot
  Gần đây
  42
  *** $0.148154
  *** $43,724
  High
  100
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  43
  $0.148154
  $159,895
  Low
  26
  0.08%
  12
  Spot
  Gần đây
  44
  $0.148154
  $66,191
  Moderate
  62
  0.04%
  31
  Spot
  Gần đây
  45
  $0.148154
  $29,713
  High
  100
  0.02%
  34
  Spot
  Gần đây
  46
  $0.148154
  $?
  Low
  15
  0.00%
  -
  Spot
  Gần đây
  47
  $0.148154
  $28,732
  High
  100
  0.02%
  29
  Spot
  Gần đây
  48
  *** $0.148154
  *** $108,770
  Low
  30
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  49
  $0.148154
  $21,883
  High
  100
  0.01%
  20
  Spot
  Gần đây
  50
  $0.148154
  $17,925
  High
  100
  0.01%
  26
  Spot
  Gần đây
  51
  $0.148154
  $13,824
  High
  100
  0.01%
  35
  Spot
  Gần đây
  52
  $0.148154
  $300,401
  Low
  5
  0.16%
  15
  Spot
  Gần đây
  53
  $0.148154
  $6,523
  High
  100
  0.00%
  54
  Spot
  Gần đây
  54
  * $0.148154
  ** $1,938
  High
  100
  0.00%
  2
  Spot
  100 giờ trước
  55
  $0.148154
  $24,066
  Low
  48
  0.01%
  9
  Spot
  Gần đây
  56
  $0.148154
  $5,325
  High
  100
  0.00%
  26
  Spot
  Gần đây
  57
  $0.148154
  $7,162
  High
  100
  0.00%
  20
  Spot
  Gần đây
  58
  $0.148154
  $6,312
  High
  100
  0.00%
  19
  Spot
  Gần đây
  59
  $0.148154
  $6,361
  High
  100
  0.00%
  19
  Spot
  Gần đây
  60
  $0.148154
  $4,141
  High
  100
  0.00%
  42
  Spot
  Gần đây
  61
  * $0.148154
  ** $13,644
  Moderate
  56
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  62
  $0.148154
  $5,282
  High
  100
  0.00%
  14
  Spot
  Gần đây
  63
  * $0.148154
  ** $12,743
  Low
  47
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  64
  $0.148154
  $4,521
  High
  100
  0.00%
  14
  Spot
  Gần đây
  65
  $0.148154
  $2,985
  High
  100
  0.00%
  25
  Spot
  Gần đây
  66
  * $0.148154
  ** $3,941
  High
  100
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  67
  $0.148154
  $?
  Low
  8
  0.00%
  -
  Spot
  Gần đây
  68
  $0.148154
  $12,008
  Low
  39
  0.01%
  18
  Spot
  Gần đây
  69
  $0.148154
  $?
  High
  88
  0.00%
  -
  Spot
  Gần đây
  70
  $0.148154
  $1,505
  High
  100
  0.00%
  25
  Spot
  Gần đây
  71
  $0.148154
  $1,608
  High
  100
  0.00%
  17
  Spot
  Gần đây
  72
  * $0.148154
  ** $1,543
  High
  100
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  73
  $0.148154
  $1,703
  High
  100
  0.00%
  17
  Spot
  Gần đây
  74
  * $0.148154
  $11,409
  Low
  18
  0.01%
  1
  Spot
  Gần đây
  75
  $0.148154
  $778
  High
  100
  0.00%
  10
  Spot
  Gần đây
  76
  $0.148154
  $74
  High
  100
  0.00%
  12
  Spot
  Gần đây
  77
  $0.148154
  $112
  High
  100
  0.00%
  10
  Spot
  Gần đây
  78
  * $0.148154
  ** $3,375
  High
  100
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  79
  * $0.148154
  ** $2
  High
  100
  0.00%
  0
  Spot
  100 giờ trước
  80
  $0.148154
  $251
  High
  100
  0.00%
  0
  Spot
  Gần đây
  81
  $0.148154
  $?
  High
  100
  0.00%
  295
  Spot
  Gần đây

  * Không bao gồm giá

  ** Không bao gồm Khối lượng

  ***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Thông tin về Qcash

Qcash is a stablecoin that aims to mirror the value of the CNY(Chinese Yuan). The idea was to create a stable cryptocurrency that can be used like digital CNY. The price of 1 Qcash is 1 CNY. Users can use 1 CNY to buy 1 QC and then use QC to trade cryptoassets.

Giá Qcash

Giá Qcash$0.148154 USD
ROI của Qcash
2.26%
Thứ hạng trên thị trường#235
Vốn hóa thị trường$68,150,853 USD
Khối lượng giao dịch 24 giờ$188,114,163 USD
Lượng cung lưu hành460,000,200 QC
Tổng cung10,000,000,000 QC
Tổng cung tối đa10,000,000,000 QC
Mức giá cao nhất lịch sử
$0.156643 USD
(Sep 19, 2020)
Mức giá thấp nhất lịch sử
$0.125690 USD
(Mar 12, 2020)
Mức giá Cao/Thấp nhất trong 52 tuần qua
$0.156643 USD /
$0.125736 USD
Mức giá Cao/Thấp nhất trong 90 ngày qua
$0.156643 USD /
$0.132484 USD
Mức giá Cao/Thấp nhất trong 30 ngày qua
$0.156643 USD /
$0.132484 USD
Mức giá Cao/Thấp nhất trong 7 ngày qua
$0.156643 USD /
$0.132484 USD
Mức giá Cao/Thấp nhất trong 24 giờ qua
$0.156643 USD /
$0.132484 USD
Mức giá Cao/Thấp nhất của ngày hôm qua
$0.155695 USD /
$0.145359 USD
Mức giá Mở/Đóng cửa của ngày hôm qua
$0.155401 USD /
$0.147460 USD
Biến động của ngày hôm qua$-0.007941 USD (-5.11%)
Khối lượng giao dịch của ngày hôm qua$229,028,415 USD
Sign up for our newsletter
Get crypto analysis, news and updates, right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single one.