×
×
Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612Vốn hóa thị trường:  $397,775,223,108Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,852,428,434BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%
Vốn hóa thị trường:  $397,775,223,108Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $73,852,428,434BTC Chiếm Ưu Thế:  61.0%Các loại tiền điện tử:  7,500Các thị trường giao dịch:  31,612
Qcash

Qcash (QC)

$0.152026 USD (0.33%)
0.00001161 BTC (-0.86%)
0.06578166 QTUM (-0.69%)
Mua
Giao Dịch
bài bạc
Earn Crypto
 • Vốn hóa thị trường
  $69,932,078 USD
  5,340 BTC
  30,259,579 QTUM
 • Khối lượng (24 giờ)
  $228,765,773 USD
  17,468 BTC
  98,986,848 QTUM
 • Lượng cung lưu hành
  460,000,200 QC
 • Tổng cung
  10,000,000,000 QC
 • Tổng cung tối đa
  10,000,000,000 QC
 • Qcash Market Pairs

  Xếp Hạng
  NguồnCặpGiáKhối lượng (24 giờ)
  Confidence
  Khối lượng (%)
  Liquidity
  Phân mụcĐã được cập nhật
  Xếp Hạng
  Nguồn
  Xếp Hạng
  NguồnCặpGiáKhối lượng (24 giờ)
  Confidence
  Khối lượng (%)
  Liquidity
  Phân mụcĐã được cập nhật
  1
  $0.152026
  $71,968,975
  High
  31.46%
  324
  Spot
  Gần đây
  2
  $0.152026
  $43,378,933
  High
  18.96%
  373
  Spot
  Gần đây
  3
  $0.152026
  $10,854,632
  High
  4.74%
  466
  Spot
  Gần đây
  4
  $0.152026
  $50,217,673
  High
  21.95%
  47
  Spot
  Gần đây
  5
  $0.152026
  $8,645,012
  High
  3.78%
  269
  Spot
  Gần đây
  6
  $0.152026
  $4,656,064
  High
  2.04%
  226
  Spot
  Gần đây
  7
  $0.152026
  $14,936,355
  High
  6.53%
  495
  Spot
  Gần đây
  8
  $0.152026
  $18,298
  High
  0.01%
  -
  Spot
  Gần đây
  9
  $0.152026
  $3,127,979
  High
  1.37%
  86
  Spot
  Gần đây
  10
  $0.152026
  $1,102,937
  High
  0.48%
  217
  Spot
  Gần đây
  11
  $0.152026
  $930,721
  High
  0.41%
  257
  Spot
  Gần đây
  12
  $0.152026
  $1,105,273
  High
  0.48%
  145
  Spot
  Gần đây
  13
  $0.152026
  $870,521
  High
  0.38%
  182
  Spot
  Gần đây
  14
  $0.152026
  $1,387,633
  High
  0.61%
  85
  Spot
  Gần đây
  15
  $0.152026
  $339,589
  High
  0.15%
  548
  Spot
  Gần đây
  16
  $0.152026
  $6,275,476
  Moderate
  2.74%
  173
  Spot
  Gần đây
  17
  $0.152026
  $2,171,967
  High
  0.95%
  449
  Spot
  Gần đây
  18
  $0.152026
  $694,141
  High
  0.30%
  153
  Spot
  Gần đây
  19
  $0.152026
  $1,071,827
  High
  0.47%
  84
  Spot
  Gần đây
  20
  $0.152026
  $404,049
  High
  0.18%
  187
  Spot
  Gần đây
  21
  $0.152026
  $176,357
  High
  0.08%
  489
  Spot
  Gần đây
  22
  $0.152026
  $1,166,030
  High
  0.51%
  32
  Spot
  Gần đây
  23
  $0.152026
  $316,148
  High
  0.14%
  140
  Spot
  Gần đây
  24
  *** $0.152026
  *** $1,193,519
  High
  0.00%
  24
  Spot
  Gần đây
  25
  $0.152026
  $599,795
  High
  0.26%
  50
  Spot
  Gần đây
  26
  $0.152026
  $173,752
  High
  0.08%
  163
  Spot
  Gần đây
  27
  $0.152026
  $105,898
  High
  0.05%
  225
  Spot
  Gần đây
  28
  $0.152026
  $240,429
  High
  0.11%
  76
  Spot
  Gần đây
  29
  $0.152026
  $169,570
  High
  0.07%
  68
  Spot
  Gần đây
  30
  $0.152026
  $104,358
  High
  0.05%
  93
  Spot
  Gần đây
  31
  $0.152026
  $109,186
  High
  0.05%
  41
  Spot
  Gần đây
  32
  $0.152026
  $40,593
  High
  0.02%
  99
  Spot
  Gần đây
  33
  $0.152026
  $88,476
  High
  0.04%
  31
  Spot
  Gần đây
  34
  $0.152026
  $98,812
  High
  0.04%
  23
  Spot
  Gần đây
  35
  $0.152026
  $28,455
  High
  0.01%
  126
  Spot
  Gần đây
  36
  $0.152026
  $33,075
  High
  0.01%
  72
  Spot
  Gần đây
  37
  $0.152026
  $25,549
  High
  0.01%
  101
  Spot
  Gần đây
  38
  $0.152026
  $49,511
  High
  0.02%
  43
  Spot
  Gần đây
  39
  $0.152026
  $43,245
  High
  0.02%
  47
  Spot
  Gần đây
  40
  $0.152026
  $34,170
  High
  0.01%
  63
  Spot
  Gần đây
  41
  $0.152026
  $73,487
  High
  0.03%
  19
  Spot
  Gần đây
  42
  $0.152026
  $13,292
  High
  0.01%
  127
  Spot
  Gần đây
  43
  $0.152026
  $41,273
  High
  0.02%
  27
  Spot
  Gần đây
  44
  $0.152026
  $17,179
  High
  0.01%
  81
  Spot
  Gần đây
  45
  $0.152026
  $80,430
  High
  0.04%
  109
  Spot
  Gần đây
  46
  $0.152026
  $27,055
  High
  0.01%
  39
  Spot
  Gần đây
  47
  $0.152026
  $13,181
  High
  0.01%
  85
  Spot
  Gần đây
  48
  $0.152026
  $546,434
  Low
  0.24%
  20
  Spot
  Gần đây
  49
  $0.152026
  $17,369
  High
  0.01%
  25
  Spot
  Gần đây
  50
  $0.152026
  $24,497
  High
  0.01%
  16
  Spot
  Gần đây
  51
  $0.152026
  $22,517
  High
  0.01%
  19
  Spot
  Gần đây
  52
  $0.152026
  $18,647
  High
  0.01%
  23
  Spot
  Gần đây
  53
  $0.152026
  $10,975
  High
  0.00%
  43
  Spot
  Gần đây
  54
  $0.152026
  $15,138
  High
  0.01%
  25
  Spot
  Gần đây
  55
  $0.152026
  $8,064
  High
  0.00%
  46
  Spot
  Gần đây
  56
  $0.152026
  $16,379
  High
  0.01%
  20
  Spot
  Gần đây
  57
  $0.152026
  $20,697
  High
  0.01%
  14
  Spot
  Gần đây
  58
  $0.152026
  $43,219
  High
  0.02%
  5
  Spot
  Gần đây
  59
  $0.152026
  $8,822
  High
  0.00%
  29
  Spot
  Gần đây
  60
  $0.152026
  $6,315
  High
  0.00%
  31
  Spot
  Gần đây
  61
  $0.152026
  $2,335
  High
  0.00%
  64
  Spot
  Gần đây
  62
  $0.152026
  $2,673
  High
  0.00%
  53
  Spot
  Gần đây
  63
  $0.152026
  $3,649
  High
  0.00%
  23
  Spot
  Gần đây
  64
  $0.152026
  $2,149
  High
  0.00%
  43
  Spot
  Gần đây
  65
  $0.152026
  $2,638
  High
  0.00%
  24
  Spot
  Gần đây
  66
  $0.152026
  $3,239
  High
  0.00%
  18
  Spot
  Gần đây
  67
  $0.152026
  $2,523
  High
  0.00%
  23
  Spot
  Gần đây
  68
  $0.152026
  $54
  High
  0.00%
  -
  Spot
  Gần đây
  69
  $0.152026
  $2,172
  High
  0.00%
  20
  Spot
  Gần đây
  70
  $0.152026
  $2,257
  High
  0.00%
  16
  Spot
  Gần đây
  71
  $0.152026
  $12,563
  High
  0.01%
  16
  Spot
  Gần đây
  72
  $0.152026
  $1,243
  High
  0.00%
  12
  Spot
  Gần đây
  73
  $0.152026
  $1,121
  High
  0.00%
  13
  Spot
  Gần đây
  74
  $0.152026
  $4,781
  High
  0.00%
  1
  Spot
  Gần đây
  75
  *** $0.152026
  *** $529
  High
  0.00%
  17
  Spot
  Gần đây
  76
  $0.152026
  $801
  High
  0.00%
  7
  Spot
  Gần đây
  77
  $0.152026
  $303
  High
  0.00%
  24
  Spot
  Gần đây
  78
  $0.152026
  $280
  High
  0.00%
  13
  Spot
  Gần đây
  79
  $0.152026
  $151
  High
  0.00%
  17
  Spot
  Gần đây
  80
  * $0.152026
  ** $87
  High
  0.00%
  3
  Spot
  Gần đây
  81
  $0.152026
  $16,514
  N/A
  0.01%
  -
  Spot
  Gần đây
  82
  $0.152026
  $16,448
  N/A
  0.01%
  -
  Spot
  Gần đây

  * Không bao gồm giá

  ** Không bao gồm Khối lượng

  ***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Thông tin về Qcash

Qcash is a stablecoin that aims to mirror the value of the CNY(Chinese Yuan). The idea was to create a stable cryptocurrency that can be used like digital CNY. The price of 1 Qcash is 1 CNY. Users can use 1 CNY to buy 1 QC and then use QC to trade cryptoassets.

Giá Qcash

Giá Qcash$0.152026 USD
ROI của Qcash
4.94%
Thứ hạng trên thị trường#244
Vốn hóa thị trường$69,932,078 USD
Khối lượng giao dịch 24 giờ$228,765,773 USD
Lượng cung lưu hành460,000,200 QC
Tổng cung10,000,000,000 QC
Tổng cung tối đa10,000,000,000 QC
Mức giá cao nhất lịch sử
$0.217041 USD
(Sep 19, 2020)
Mức giá thấp nhất lịch sử
$0.123382 USD
(Sep 19, 2020)
Mức giá Cao/Thấp nhất trong 52 tuần qua
$0.217040 USD /
$0.123382 USD
Mức giá Cao/Thấp nhất trong 90 ngày qua
$0.217040 USD /
$0.123382 USD
Mức giá Cao/Thấp nhất trong 30 ngày qua
$0.152771 USD /
$0.146494 USD
Mức giá Cao/Thấp nhất trong 7 ngày qua
$0.152771 USD /
$0.149098 USD
Mức giá Cao/Thấp nhất trong 24 giờ qua
$0.152442 USD /
$0.151501 USD
Mức giá Cao/Thấp nhất của ngày hôm qua
$0.152442 USD /
$0.151501 USD
Mức giá Mở/Đóng cửa của ngày hôm qua
$0.151638 USD /
$0.152073 USD
Biến động của ngày hôm qua$0.000435 USD (0.29%)
Khối lượng giao dịch của ngày hôm qua$232,450,197 USD
Sign up for our newsletter
Get crypto analysis, news and updates, right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single one.