Vốn Hóa Thị Trường:
ProCoin ProCoin (PCN)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho ProCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
06/06/2014 0.000013 0.000020 0.000007 0.000020 20 2,607
05/06/2014 0.000013 0.000019 0.000013 0.000013 10 1,738
04/06/2014 0.000007 0.000019 0.000006 0.000013 12 1,693
03/06/2014 0.000020 0.000020 0.000007 0.000007 15 873
02/06/2014 0.000006 0.000020 0.000006 0.000020 18 2,563
01/06/2014 0.000006 0.000007 0.000006 0.000006 2 806
31/05/2014 0.000006 0.000006 0.000006 0.000006 2 792
30/05/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000006 4 773
29/05/2014 0.000012 0.000012 0.000006 0.000006 4 706
28/05/2014 0.000011 0.000017 0.000006 0.000012 8 1,419
27/05/2014 0.000012 0.000035 0.000011 0.000011 29 1,394
26/05/2014 0.000011 0.000017 0.000011 0.000012 1 1,406
25/05/2014 0.000016 0.000017 0.000011 0.000011 5 1,362
24/05/2014 0.000016 0.000026 0.000015 0.000016 12 1,858
23/05/2014 0.000016 0.000032 0.000016 0.000016 14 1,823
22/05/2014 0.000025 0.000041 0.000015 0.000016 20 1,814
21/05/2014 0.000024 0.000039 0.000010 0.000029 43 3,365
20/05/2014 0.000022 0.000126 0.000022 0.000024 127 2,741
19/05/2014 0.000067 0.000067 0.000022 0.000022 17 2,487
18/05/2014 0.000076 0.000076 0.000036 0.000067 66 7,381
17/05/2014 0.000004 0.000076 0.000004 0.000076 112 8,308
16/05/2014 0.000004 0.000014 0.000004 0.000004 2 483
15/05/2014 0.000009 0.000009 0.000004 0.000004 19 470
14/05/2014 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 5 933
13/05/2014 0.000009 0.000013 0.000004 0.000009 2 915
12/05/2014 0.000004 0.000009 0.000004 0.000009 1 903
11/05/2014 0.000005 0.000005 0.000004 0.000004 0 417
10/05/2014 0.000009 0.000009 0.000005 0.000005 15 432
09/05/2014 0.000004 0.000009 0.000004 0.000009 10 854
08/05/2014 0.000013 0.000013 0.000004 0.000004 2 418
07/05/2014 0.000009 0.000013 0.000009 0.000013 1 1,251
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About ProCoin

ProCoin (PCN) is a cryptocurrency. Users are able to generate PCN through the process of mining. More information can be found at http://www.teamprocoin.com/.
ProCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu