Vốn Hóa Thị Trường:
PrimeChain PrimeChain (PRIME)
0.000412 USD
0.00000041 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
1,479 USD
1 BTC
Khối lượng (24 giờ)
0 USD
0.00 BTC
Lượng tiền lưu thông
3,585,867 PRIME

Dữ liệu lịch sử thị trường cho PrimeChain

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
15/02/2017 0.000413 0.000413 0.000411 0.000412 0 1,479
14/02/2017 0.000411 0.000413 0.000410 0.000412 0 1,477
13/02/2017 0.000410 0.000411 0.000400 0.000407 0 1,459
12/02/2017 0.000662 0.000662 0.000409 0.000410 0 1,469
11/02/2017 0.000665 0.000666 0.000659 0.000663 0 2,377
10/02/2017 0.000568 0.000569 0.000540 0.000555 1 1,990
09/02/2017 0.000561 0.000567 0.000545 0.000567 1 2,032
04/02/2017 0.000330 0.000331 0.000327 0.000327 0 1,173
03/02/2017 0.000314 0.000331 0.000313 0.000330 0 1,182
02/02/2017 0.000940 0.000946 0.000305 0.000314 14 1,125
01/02/2017 0.000815 0.000940 0.000390 0.000940 0 3,369
31/01/2017 0.000813 0.000816 0.000813 0.000815 1 2,923
30/01/2017 0.000368 0.000369 0.000368 0.000368 1 1,321
29/01/2017 0.000700 0.000702 0.000368 0.000368 1 1,319
28/01/2017 0.000701 0.000701 0.000700 0.000700 0 2,512
24/01/2017 0.000455 0.000462 0.000451 0.000452 1 1,622
23/01/2017 0.000461 0.000462 0.000461 0.000461 1 1,652
21/01/2017 0.000465 0.000482 0.000465 0.000479 1 1,717
20/01/2017 0.000755 0.000755 0.000465 0.000465 2 1,669
19/01/2017 0.000301 0.000760 0.000301 0.000756 1,456 2,709
18/01/2017 0.000826 0.000835 0.000246 0.000300 3,976 1,077
17/01/2017 0.000698 0.000828 0.000690 0.000826 18 2,961
16/01/2017 0.000674 0.000784 0.000618 0.000698 170 2,504
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About PrimeChain

PrimeChain (PRIME) is a cryptocurrency. Users are able to generate PRIME through the process of mining. PrimeChain has a current supply of 3,585,867 PRIME. The last known price of PrimeChain is 0.000412 USD .
PrimeChain Price 0.000412 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 1,479 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 3,585,867 PRIME
Tổng cung tiền 3,585,867 PRIME
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu