Các loại tiền điện tử:  10,627Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,393,626,129,719Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,703,953,510Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.7% ETH: 16.6%Phí gas trên ETH:  11 Gwei
Các loại tiền điện tử:  10,627Trao đổi:  381Vốn hóa thị trường:  $1,393,626,129,719Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $78,703,953,510Tỷ lệ thống trị:  BTC: 46.7% ETH: 16.6%Phí gas trên ETH:  11 Gwei
PJM

Pajama.FinancePJM

Xếp hạng -
Token
Trên 501 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)