Vốn Hóa Thị Trường:
NXTInspect NXTInspect (NXTI)
0.006434 USD
0.00001129 BTC
? NXT

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
4,350 USD
8 BTC
? NXT
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
? NXT
Lượng tiền lưu thông
675,996 NXTI
Tổng cung tiền
1,000,000 NXTI

Dữ liệu lịch sử thị trường cho NXTInspect

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
14/08/2016 0.006403 0.006434 0.006165 0.006434 0 4,350
13/08/2016 0.006515 0.006606 0.006287 0.006402 0 4,328
12/08/2016 0.006584 0.006663 0.006465 0.006497 0 4,392
11/08/2016 0.006790 0.006824 0.006457 0.006587 1 4,453
10/08/2016 0.006780 0.007147 0.006656 0.006815 0 4,607
09/08/2016 0.006838 0.006911 0.006642 0.006813 1 4,605
04/08/2016 0.005056 0.005291 0.005022 0.005250 1 3,549
03/08/2016 0.004726 0.005423 0.004688 0.005064 1 3,423
02/08/2016 0.005239 0.005409 0.004479 0.004661 1 3,151
29/07/2016 0.005170 0.005341 0.005155 0.005318 0 3,595
28/07/2016 0.005148 0.005370 0.005129 0.005155 0 3,485
27/07/2016 0.005114 0.005350 0.005033 0.005145 0 3,478
17/07/2016 0.003188 0.003216 0.003097 0.003100 0 2,096
16/07/2016 0.003437 0.003457 0.003128 0.003191 0 2,157
15/07/2016 0.003362 0.003477 0.003350 0.003436 0 2,322
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About NXTInspect

NXTInspect (NXTI) is a cryptocurrency token and operates on the the Nxt platform. NXTInspect has a current supply of 1,000,000 NXTI with 675,996 NXTI in circulation. The last known price of NXTInspect is 0.006434 USD .
NXTInspect Price 0.006434 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 4,350 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 675,996 NXTI
Tổng cung tiền 1,000,000 NXTI
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu