Vốn Hóa Thị Trường:
NooCoin NooCoin (NOO)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho NooCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/06/2015 0.001985 0.002000 0.001985 0.001986 0 49,713
18/06/2015 0.001987 0.002009 0.001947 0.001985 0 49,684
17/06/2015 0.002027 0.002044 0.001970 0.001984 0 49,667
16/06/2015 0.002108 0.002110 0.002101 0.002110 0 52,816
15/06/2015 0.000482 0.002117 0.000482 0.002108 0 52,774
14/06/2015 0.000160 0.000162 0.000160 0.000162 7 4,045
13/06/2015 0.000159 0.000161 0.000159 0.000160 6 4,014
09/06/2015 0.000041 0.000042 0.000041 0.000041 0 1,036
08/06/2015 0.000111 0.000114 0.000041 0.000041 0 1,030
07/06/2015 0.000112 0.000112 0.000111 0.000112 0 2,796
05/06/2015 0.000112 0.000112 0.000112 0.000112 0 2,798
04/06/2015 0.000294 0.000294 0.000112 0.000112 0 2,807
03/06/2015 0.000294 0.000296 0.000291 0.000294 3 7,347
02/06/2015 0.000223 0.000294 0.000222 0.000294 5 7,348
01/06/2015 0.000200 0.000223 0.000199 0.000223 0 5,580
31/05/2015 0.000163 0.000163 0.000162 0.000162 0 4,063
30/05/2015 0.000237 0.000237 0.000162 0.000163 0 4,088
29/05/2015 0.000166 0.000238 0.000166 0.000237 5 5,934
28/05/2015 0.000166 0.000166 0.000166 0.000166 0 4,159
25/05/2015 0.000024 0.000024 0.000024 0.000024 1 594
24/05/2015 0.000112 0.000113 0.000024 0.000024 2 603
23/05/2015 0.000113 0.000113 0.000112 0.000112 8 2,810
22/05/2015 0.000106 0.000113 0.000106 0.000113 8 2,828
21/05/2015 0.000377 0.000377 0.000105 0.000106 3 2,651
20/05/2015 0.000429 0.000430 0.000373 0.000377 9 9,427
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About NooCoin

NooCoin (NOO) is a cryptocurrency. More information can be found at http://www.noohack.com/.
NooCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu