Vốn Hóa Thị Trường:
NobleNXT NobleNXT (NOXT)
0.007865 USD
0.00001362 BTC
? NXT

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
4,337 USD
8 BTC
? NXT
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
? NXT
Lượng tiền lưu thông
551,428 NOXT

Dữ liệu lịch sử thị trường cho NobleNXT

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
05/06/2016 0.007801 0.007926 0.007801 0.007865 179 4,337
04/06/2016 0.007314 0.008038 0.007303 0.007807 178 4,305
03/06/2016 0.007252 0.008823 0.005989 0.007313 176 4,033
02/06/2016 0.011195 0.013686 0.005756 0.007296 193 4,023
01/06/2016 0.008189 0.015390 0.007942 0.011214 35 6,184
31/05/2016 0.011633 0.021351 0.005357 0.008189 293 4,516
30/05/2016 0.010214 0.011683 0.010151 0.011651 63 6,425
29/05/2016 0.011550 0.011586 0.010073 0.010201 58 5,625
28/05/2016 0.011874 0.011905 0.009130 0.011562 55 6,376
27/05/2016 0.008687 0.022133 0.008687 0.011881 424 6,552
26/05/2016 0.008754 0.008756 0.008586 0.008687 105 4,790
25/05/2016 0.009678 0.010755 0.008590 0.008753 259 4,826
24/05/2016 0.012241 0.018614 0.008724 0.009679 902 5,337
23/05/2016 0.025700 0.026400 0.006919 0.012244 1,302 6,752
22/05/2016 0.029029 0.029044 0.025683 0.025707 5 14,176
21/05/2016 0.028995 0.029067 0.026502 0.029032 138 16,009
20/05/2016 0.028731 0.028980 0.027608 0.028980 29 15,980
19/05/2016 0.026109 0.029769 0.025642 0.028791 39 15,876
18/05/2016 0.029990 0.030003 0.026087 0.026113 87 14,399
17/05/2016 0.029475 0.030076 0.029459 0.029993 1 16,539
16/05/2016 0.029266 0.029522 0.026280 0.029484 147 16,258
15/05/2016 0.027682 0.030636 0.027666 0.029272 30 16,141
14/05/2016 0.029541 0.029617 0.029541 0.029578 0 16,310
13/05/2016 0.030629 0.030648 0.029397 0.029541 93 16,290
12/05/2016 0.030532 0.032998 0.027139 0.030626 215 16,888
11/05/2016 0.036401 0.036698 0.029544 0.030528 94 16,834
10/05/2016 0.031543 0.038225 0.031532 0.036381 3 20,061
09/05/2016 0.032635 0.038001 0.031480 0.031541 22 17,393
08/05/2016 0.036486 0.039354 0.031334 0.032639 138 17,998
07/05/2016 0.033491 0.043948 0.032014 0.036477 547 20,114
06/05/2016 0.032644 0.033620 0.027853 0.033501 1 18,473
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About NobleNXT

NobleNXT (NOXT) is a cryptocurrency token and operates on the the Nxt platform. NobleNXT has a current supply of 551,428 NOXT. The last known price of NobleNXT is 0.007865 USD .
NobleNXT Price 0.007865 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 4,337 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 551,428 NOXT
Tổng cung tiền 551,428 NOXT
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu