Vốn Hóa Thị Trường:
Horizon Horizon (HZ)
0.000030 USD
0.00000002 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
29,721 USD
20 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
997,285,886 HZ
Tổng cung tiền
1,000,000,000 HZ

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Horizon

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
04/05/2017 0.000030 0.000030 0.000030 0.000030 2,334 29,721
03/05/2017 0.000029 0.000030 0.000029 0.000030 2,334 29,721
02/05/2017 0.000057 0.000071 0.000029 0.000029 2,273 28,978
01/05/2017 0.000067 0.000082 0.000028 0.000057 4,886 56,746
30/04/2017 0.000079 0.000132 0.000066 0.000067 9,270 67,212
26/04/2017 0.000076 0.000077 0.000076 0.000076 26 76,252
25/04/2017 0.000088 0.000100 0.000075 0.000076 5,219 76,026
24/04/2017 0.000085 0.000098 0.000073 0.000088 3,456 87,287
23/04/2017 0.000074 0.000098 0.000073 0.000085 6,341 84,275
22/04/2017 0.000110 0.000134 0.000073 0.000074 14,235 73,833
21/04/2017 0.000086 0.000134 0.000073 0.000122 17,108 121,607
20/04/2017 0.000133 0.000133 0.000061 0.000086 35,469 85,802
19/04/2017 0.000776 0.000788 0.000109 0.000121 264,511 120,701
18/04/2017 0.000704 0.000836 0.000653 0.000775 65,517 773,370
17/04/2017 0.000686 0.000811 0.000615 0.000692 148,946 690,509
16/04/2017 0.000528 0.000842 0.000517 0.000651 278,460 648,851
15/04/2017 0.000490 0.000546 0.000482 0.000516 16,406 514,509
14/04/2017 0.000480 0.000504 0.000459 0.000490 7,726 489,149
13/04/2017 0.000504 0.000531 0.000433 0.000479 14,646 477,993
12/04/2017 0.000494 0.000528 0.000479 0.000504 16,640 502,988
11/04/2017 0.000392 0.000507 0.000381 0.000482 68,581 480,696
10/04/2017 0.000404 0.000416 0.000377 0.000392 8,431 390,508
09/04/2017 0.000388 0.000427 0.000388 0.000404 7,818 402,780
08/04/2017 0.000399 0.000402 0.000375 0.000400 8,004 398,636
07/04/2017 0.000413 0.000413 0.000376 0.000400 3,150 398,826
06/04/2017 0.000405 0.000429 0.000390 0.000414 8,342 413,024
05/04/2017 0.000408 0.000416 0.000382 0.000405 8,048 403,822
04/04/2017 0.000424 0.000430 0.000374 0.000408 10,495 406,701
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Horizon

Horizon (HZ) is a cryptocurrency. Horizon has a current supply of 1,000,000,000 HZ with 997,285,886 HZ in circulation. The last known price of Horizon is 0.000030 USD . More information can be found at http://horizonplatform.io/.
Horizon Price 0.000030 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 29,721 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 997,285,886 HZ
Tổng cung tiền 1,000,000,000 HZ
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu