Vốn Hóa Thị Trường:

NEO GOLD NEO GOLD (NEOG)

0.000324 USD
0.00000005 BTC
0.00000158 ETH

Buy

Trade

  • HitBTC HitBTC

    Most advanced crypto exchange since 2013

Get Wallet

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
? ETH
Khối lượng (24 giờ)
0 USD
0.00 BTC
0.00 ETH
Lượng tiền lưu thông
? NEOG
Tổng cung tiền
75,000,000 NEOG

Dữ liệu lịch sử thị trường cho NEO GOLD

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
20/10/2018 0.000322 0.000324 0.000321 0.000324 1 -
19/10/2018 0.000712 0.000714 0.000321 0.000322 1 -
18/10/2018 0.000393 0.000720 0.000391 0.000713 1 -
17/10/2018 0.000857 0.000858 0.000390 0.000391 4 -
16/10/2018 0.000396 0.000859 0.000394 0.000854 8 -
15/10/2018 0.000376 0.000805 0.000373 0.000396 82 -
14/10/2018 0.000374 0.000379 0.000374 0.000376 2 -
13/10/2018 0.000374 0.000377 0.000373 0.000374 1 -
12/10/2018 0.000376 0.000377 0.000373 0.000374 5 -
06/10/2018 0.000397 0.000397 0.000392 0.000396 8 -
05/10/2018 0.000525 0.000527 0.000392 0.000396 8 -
04/10/2018 0.000526 0.000528 0.000523 0.000524 21 -
25/09/2018 0.000987 0.000988 0.000957 0.000963 6 -
24/09/2018 0.000726 0.000999 0.000660 0.000988 24 -
23/09/2018 0.000604 0.000609 0.000600 0.000602 61 -
22/09/2018 0.001075 0.001077 0.000601 0.000603 62 -
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)