NAVI

NaviaddressNAVI

Xếp hạng -
Token
Trên 760 danh sách theo dõi

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

NAVI Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Naviaddress (NAVI) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Naviaddress has a current supply of 1,000,000,000 with 242,550,845.354 in circulation. The last known price of Naviaddress is 0.00015824 USD and is down -14.58 over the last 24 hours. More information can be found at https://naviaddress.com/.