Vốn Hóa Thị Trường:
MyCoin MyCoin (MYC)
0.000004 USD
9.992e-09 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
3,329 USD
9 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
880,000,000 MYC

Dữ liệu lịch sử thị trường cho MyCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
30/09/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0 3,329
29/09/2014 0.000004 0.000004 0.000004 0.000004 0 3,304
28/09/2014 0.000008 0.000008 0.000008 0.000008 1 7,033
27/09/2014 0.000008 0.000008 0.000008 0.000008 1 7,032
26/09/2014 0.000008 0.000008 0.000008 0.000008 5 7,116
25/09/2014 0.000004 0.000008 0.000004 0.000008 25 7,244
23/09/2014 0.000004 0.000009 0.000004 0.000009 1 7,553
22/09/2014 0.000008 0.000008 0.000004 0.000004 9 3,539
20/09/2014 0.000008 0.000008 0.000008 0.000008 2 7,342
19/09/2014 0.000004 0.000008 0.000004 0.000008 6 6,948
18/09/2014 0.000005 0.000005 0.000004 0.000004 2 3,735
17/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 2 4,025
16/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 22 4,101
15/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 1 4,188
14/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 1 4,205
13/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 0 4,215
12/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 12 4,204
11/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 9 4,222
10/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 3 4,218
09/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 67 4,182
08/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 0 4,215
07/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 67 4,244
06/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 0 4,267
05/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 100 4,307
04/09/2014 0.000010 0.000010 0.000005 0.000005 105 4,309
03/09/2014 0.000010 0.000010 0.000010 0.000010 1 8,405
02/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 0 4,245
01/09/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 1 4,179
31/08/2014 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 186 4,213
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About MyCoin

MyCoin (MYC) is a cryptocurrency. MyCoin has a current supply of 880,000,000 MYC. The last known price of MyCoin is 0.000004 USD . More information can be found at http://my-coin.org.
MyCoin Price 0.000004 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 3,329 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 880,000,000 MYC
Tổng cung tiền 880,000,000 MYC
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu