Vốn Hóa Thị Trường:
Munne Munne (MNE)
0.000311 USD
0.00000072 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
1,505 USD
3 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
4,840,558 MNE

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Munne

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
05/01/2016 0.000312 0.000313 0.000309 0.000311 0 1,505
04/01/2016 0.000159 0.000313 0.000151 0.000312 43 1,510
03/01/2016 0.000334 0.000334 0.000158 0.000159 0 770
02/01/2016 0.000334 0.000335 0.000334 0.000334 0 1,615
01/01/2016 0.000142 0.000143 0.000142 0.000142 0 689
31/12/2015 0.000140 0.000143 0.000138 0.000142 0 688
30/12/2015 0.000139 0.000139 0.000135 0.000137 1 662
29/12/2015 0.000190 0.000194 0.000137 0.000138 1 670
28/12/2015 0.000191 0.000191 0.000188 0.000190 0 920
26/12/2015 0.000205 0.000206 0.000183 0.000188 0 910
25/12/2015 0.000205 0.000360 0.000203 0.000205 0 992
24/12/2015 0.000199 0.000366 0.000199 0.000205 1 991
23/12/2015 0.000127 0.000423 0.000127 0.000354 3 1,712
22/12/2015 0.000263 0.000425 0.000126 0.000127 1 614
21/12/2015 0.000266 0.000418 0.000256 0.000417 4 2,017
20/12/2015 0.000347 0.000438 0.000264 0.000265 1 1,285
19/12/2015 0.000431 0.000433 0.000343 0.000347 0 1,678
18/12/2015 0.000274 0.000431 0.000273 0.000431 1 2,087
17/12/2015 0.000428 0.000430 0.000272 0.000274 0 1,325
16/12/2015 0.000261 0.000430 0.000217 0.000427 47 2,069
15/12/2015 0.000133 0.000260 0.000133 0.000260 0 1,258
14/12/2015 0.000130 0.000134 0.000129 0.000133 0 645
13/12/2015 0.000131 0.000131 0.000130 0.000130 0 631
09/12/2015 0.000125 0.000127 0.000122 0.000125 2 605
08/12/2015 0.000165 0.000165 0.000118 0.000124 3 600
07/12/2015 0.000191 0.000195 0.000189 0.000194 0 940
06/12/2015 0.000105 0.000196 0.000105 0.000192 0 929
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Munne

Munne (MNE) is a cryptocurrency. Munne has a current supply of 4,840,558 MNE. The last known price of Munne is 0.000311 USD . More information can be found at http://munnecoin.com.
Munne Price 0.000311 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 1,505 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 4,840,558 MNE
Tổng cung tiền 4,840,558 MNE
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu