Vốn Hóa Thị Trường:
Muniti Muniti (MUN)
0.000018 USD
0.00000003 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
511 USD
1 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
29,106,528 MUN

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Muniti

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
06/08/2014 0.000018 0.000018 0.000017 0.000018 0 506
05/08/2014 0.000029 0.000029 0.000018 0.000018 1 505
04/08/2014 0.000029 0.000030 0.000012 0.000029 3 846
03/08/2014 0.000012 0.000029 0.000012 0.000029 1 842
02/08/2014 0.000048 0.000048 0.000012 0.000012 7 338
01/08/2014 0.000029 0.000048 0.000029 0.000048 1 1,362
31/07/2014 0.000028 0.000029 0.000028 0.000029 0 838
30/07/2014 0.000029 0.000046 0.000028 0.000028 0 810
29/07/2014 0.000029 0.000029 0.000029 0.000029 3 834
28/07/2014 0.000030 0.000030 0.000029 0.000029 1 835
27/07/2014 0.000024 0.000036 0.000024 0.000030 1 845
26/07/2014 0.000030 0.000030 0.000024 0.000024 0 678
25/07/2014 0.000042 0.000042 0.000030 0.000030 2 854
24/07/2014 0.000043 0.000049 0.000042 0.000042 2 1,195
23/07/2014 0.000050 0.000075 0.000043 0.000043 1 1,229
22/07/2014 0.000056 0.000056 0.000050 0.000050 1 1,408
21/07/2014 0.000087 0.000087 0.000037 0.000056 21 1,584
20/07/2014 0.000088 0.000088 0.000087 0.000087 3 2,469
19/07/2014 0.000088 0.000088 0.000087 0.000088 2 2,484
18/07/2014 0.000087 0.000088 0.000087 0.000088 3 2,483
17/07/2014 0.000080 0.000088 0.000080 0.000087 3 2,457
16/07/2014 0.000081 0.000081 0.000080 0.000080 2 2,256
15/07/2014 0.000081 0.000081 0.000081 0.000081 2 2,271
14/07/2014 0.000081 0.000082 0.000080 0.000081 3 2,260
13/07/2014 0.000082 0.000083 0.000081 0.000081 1 2,284
12/07/2014 0.000082 0.000083 0.000082 0.000082 2 2,308
11/07/2014 0.000080 0.000082 0.000080 0.000082 2 2,298
10/07/2014 0.000081 0.000111 0.000080 0.000080 6 2,241
09/07/2014 0.000088 0.000088 0.000081 0.000081 2 2,266
08/07/2014 0.000087 0.000088 0.000087 0.000087 5 2,439
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Muniti

Muniti (MUN) is a cryptocurrency. Users are able to generate MUN through the process of mining. Muniti has a current supply of 29,106,528 MUN. The last known price of Muniti is 0.000018 USD . More information can be found at http://www.muniticoin.com/.
Muniti Price 0.000018 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 511 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 29,106,528 MUN
Tổng cung tiền 29,106,528 MUN
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu