Vốn Hóa Thị Trường:
MudraCoin MudraCoin (MUDRA)
0.000010 USD
1e-08 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
49 USD
0 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
5,000,000 MUDRA
Tổng cung tiền
135,827,586 MUDRA

Dữ liệu lịch sử thị trường cho MudraCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
01/02/2017 0.000010 0.000010 0.000010 0.000010 0 49
31/01/2017 0.000009 0.000010 0.000009 0.000010 0 49
30/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 0 46
29/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 2 46
28/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 0 46
27/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 0 46
23/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 23 46
22/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 23 46
21/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 0 45
20/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 0 45
19/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 2 45
18/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 0 44
17/01/2017 0.000008 0.000009 0.000008 0.000009 5 45
16/01/2017 0.000008 0.000008 0.000008 0.000008 10 42
15/01/2017 0.000008 0.000008 0.000008 0.000008 0 41
14/01/2017 0.000008 0.000008 0.000008 0.000008 4 41
13/01/2017 0.000008 0.000008 0.000008 0.000008 4 41
10/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 1 45
09/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 140 45
08/01/2017 0.000009 0.000009 0.000009 0.000009 9 45
07/01/2017 0.000009 0.000009 0.000008 0.000009 53 45
06/01/2017 0.000010 0.000010 0.000009 0.000009 14 45
05/01/2017 0.000012 0.000012 0.000009 0.000010 15 51
04/01/2017 0.000010 0.000012 0.000010 0.000012 50 58
03/01/2017 0.000020 0.000021 0.000010 0.000010 65 52
02/01/2017 0.000010 0.000021 0.000010 0.000020 206 102
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About MudraCoin

MudraCoin (MUDRA) is a cryptocurrency. MudraCoin has a current supply of 135,827,586 MUDRA with 5,000,000 MUDRA in circulation. The last known price of MudraCoin is 0.000010 USD . More information can be found at http://www.mudracoin.com/.
MudraCoin Price 0.000010 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 49 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 5,000,000 MUDRA
Tổng cung tiền 135,827,586 MUDRA
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu