Vốn Hóa Thị Trường:
MediterraneanCoin MediterraneanCoin (MED)
0.090297 USD
0.00003545 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
4,591,369 USD
1,803 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
50,847,588 MED

Dữ liệu lịch sử thị trường cho MediterraneanCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
27/07/2017 0.090297 0.090297 0.090297 0.090297 10 4,569,102
26/07/2017 0.090342 0.090342 0.090238 0.090287 10 4,568,591
25/07/2017 0.091247 0.091706 0.089944 0.090336 11,792 4,570,366
24/07/2017 0.090418 0.093877 0.085302 0.091239 326,310 4,614,794
23/07/2017 0.106103 0.106384 0.078163 0.091704 952,344 4,636,986
22/07/2017 0.089854 0.107352 0.088509 0.106251 1,089,700 5,370,994
21/07/2017 0.097928 0.099112 0.077440 0.090499 825,506 4,572,778
20/07/2017 0.070232 0.101083 0.070232 0.097256 1,190,950 4,913,484
19/07/2017 0.072641 0.082015 0.066698 0.069717 764,029 3,509,889
18/07/2017 0.067497 0.075813 0.062904 0.071995 693,933 3,624,569
17/07/2017 0.064546 0.068642 0.062068 0.066338 319,501 3,339,783
16/07/2017 0.067897 0.075318 0.060151 0.063441 294,879 3,193,934
15/07/2017 0.079375 0.079375 0.063707 0.067897 298,131 3,418,251
14/07/2017 0.088423 0.091379 0.070767 0.079435 464,965 3,999,131
13/07/2017 0.096351 0.097529 0.085945 0.088387 447,199 4,449,839
12/07/2017 0.083399 0.097515 0.081605 0.097235 494,813 4,895,306
11/07/2017 0.091210 0.092570 0.075188 0.084871 508,706 4,272,831
10/07/2017 0.097571 0.106116 0.081430 0.092586 738,168 4,661,227
09/07/2017 0.109855 0.117510 0.095222 0.098292 885,826 4,948,496
08/07/2017 0.083235 0.112999 0.064763 0.110869 1,650,570 5,581,694
07/07/2017 0.121095 0.121095 0.078390 0.082597 841,817 4,157,436
06/07/2017 0.132904 0.132919 0.120076 0.121149 449,247 6,095,693
05/07/2017 0.128083 0.135242 0.120539 0.131860 1,211,010 6,630,377
04/07/2017 0.127209 0.135444 0.122488 0.126479 635,814 6,359,801
03/07/2017 0.135205 0.144605 0.124749 0.126941 1,608,050 6,382,108
02/07/2017 0.114481 0.140171 0.095315 0.134225 2,161,740 6,731,860
01/07/2017 0.163783 0.163783 0.113625 0.113625 1,572,750 5,698,697
30/06/2017 0.118421 0.173728 0.118421 0.162254 5,587,750 8,137,614
29/06/2017 0.070961 0.137033 0.070516 0.116529 3,811,850 5,844,343
28/06/2017 0.070844 0.071966 0.068217 0.071026 2,614 3,562,231
27/06/2017 0.065773 0.072015 0.059342 0.070385 165,976 3,530,073
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About MediterraneanCoin

MediterraneanCoin (MED) is a cryptocurrency. Users are able to generate MED through the process of mining. MediterraneanCoin has a current supply of 50,847,588 MED. The last known price of MediterraneanCoin is 0.090297 USD . More information can be found at http://www.mediterraneancoin.org/.
MediterraneanCoin Price 0.090297 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 4,591,369 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 50,847,588 MED
Tổng cung tiền 50,847,588 MED
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu