Vốn Hóa Thị Trường:
LiteBar LiteBar (LTB)
0.072496 USD (0.00%)
0.00001928 BTC (0.00%)

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
71,820 USD
19 BTC
Khối lượng (24 giờ)
0 USD
0.00 BTC
Lượng tiền lưu thông
990,668 LTB

Dữ liệu lịch sử thị trường cho LiteBar

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,792
18/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,759
17/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,726
16/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,693
15/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,660
14/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,627
13/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,593
12/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,560
11/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,527
10/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,494
09/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,460
08/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,427
07/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,394
06/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,362
05/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,336
04/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,303
03/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,271
02/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,238
01/12/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,204
30/11/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,171
29/11/2018 0.072496 0.072496 0.072496 0.072496 - 71,138
28/11/2018 0.072497 0.072497 0.072497 0.072497 - 71,105
27/11/2018 0.072405 0.073729 0.070145 0.072497 - 71,073
26/11/2018 0.088185 0.089807 0.069185 0.072450 119 70,995
25/11/2018 0.078780 0.088486 0.071517 0.088000 42 86,193
24/11/2018 0.083099 0.092514 0.078748 0.078748 80 77,096
23/11/2018 0.082471 0.093831 0.079601 0.083159 49 81,386
22/11/2018 0.114052 0.114052 0.082673 0.082891 59 81,089
21/11/2018 0.095532 0.116981 0.083000 0.114469 183 111,939
20/11/2018 0.089327 0.121261 0.078397 0.095463 180 93,310
19/11/2018 0.104005 0.115833 0.088905 0.089848 107 87,780
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About LiteBar

LiteBar (LTB) is a cryptocurrency. Users are able to generate LTB through the process of mining. LiteBar has a current supply of 990,668 LTB. The last known price of LiteBar is 0.072496 USD . More information can be found at http://litebar.co/.
LiteBar Price 0.072496 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 71,820 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 990,668 LTB
Tổng cung tiền 990,668 LTB
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu