Vốn Hóa Thị Trường:
Limecoin Limecoin (LC)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Limecoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
07/07/2014 0.000636 0.001115 0.000634 0.001111 13 1,506
06/07/2014 0.000634 0.000636 0.000632 0.000635 54 862
05/07/2014 0.002413 0.002413 0.002408 0.002411 4 3,269
04/07/2014 0.002469 0.002483 0.002411 0.002416 4 3,276
03/07/2014 0.002545 0.002545 0.002515 0.002537 9 3,440
02/07/2014 0.002390 0.002568 0.002381 0.002545 10 3,452
01/07/2014 0.002408 0.002454 0.002388 0.002388 136 3,239
30/06/2014 0.004183 0.004405 0.004163 0.004328 0 5,870
29/06/2014 0.005576 0.005639 0.004137 0.004180 0 5,668
28/06/2014 0.004274 0.005617 0.004142 0.005578 1 7,564
27/06/2014 0.003720 0.005701 0.003712 0.005674 0 7,694
26/06/2014 0.005380 0.005477 0.003552 0.003713 20 5,036
25/06/2014 0.003943 0.005458 0.003916 0.005408 0 7,334
24/06/2014 0.005643 0.005643 0.003950 0.005541 0 7,515
23/06/2014 0.005722 0.005731 0.005570 0.005641 0 7,650
22/06/2014 0.003809 0.005755 0.003807 0.005723 0 7,761
21/06/2014 0.003886 0.005655 0.003805 0.003817 16 5,176
19/06/2014 0.003649 0.005776 0.003632 0.004274 32 5,796
18/06/2014 0.006125 0.006771 0.003627 0.003647 31 4,946
17/06/2014 0.005491 0.006136 0.005475 0.006136 56 8,321
16/06/2014 0.004024 0.006389 0.003985 0.005485 42 7,438
15/06/2014 0.006804 0.007895 0.003654 0.004014 115 5,443
14/06/2014 0.007561 0.007929 0.005545 0.006854 73 9,295
13/06/2014 0.006428 0.007553 0.002262 0.007553 105 10,243
12/06/2014 0.006140 0.007150 0.005929 0.006464 50 8,766
11/06/2014 0.006501 0.006539 0.005087 0.006148 62 8,338
10/06/2014 0.006513 0.008820 0.006213 0.006500 150 8,814
09/06/2014 0.006559 0.009191 0.006495 0.006515 167 8,834
08/06/2014 0.005108 0.010573 0.003760 0.006561 183 8,844
07/06/2014 0.015942 0.015942 0.004985 0.005108 173 6,809
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Limecoin

Limecoin (LC) is a cryptocurrency. More information can be found at https://bitcointalk.org/index.php?topic=579604.0.
Limecoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu