Vốn Hóa Thị Trường:
Kryptkoin Kryptkoin (KTK)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Kryptkoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
28/10/2015 0.000094 0.000098 0.000094 0.000096 151 1,676
27/10/2015 0.000091 0.000095 0.000091 0.000094 148 1,639
26/10/2015 0.000091 0.000091 0.000090 0.000091 144 1,592
25/10/2015 0.000090 0.000094 0.000090 0.000091 143 1,580
24/10/2015 0.000091 0.000092 0.000072 0.000090 142 1,572
23/10/2015 0.000056 0.000094 0.000055 0.000091 114 1,591
21/10/2015 0.000067 0.000068 0.000066 0.000067 1 1,165
20/10/2015 0.000105 0.000114 0.000066 0.000067 3 1,175
19/10/2015 0.000106 0.000106 0.000104 0.000105 0 1,838
16/10/2015 0.000122 0.000128 0.000122 0.000125 4 2,187
15/10/2015 0.000086 0.000122 0.000086 0.000122 4 2,130
12/10/2015 0.000047 0.000047 0.000047 0.000047 0 819
11/10/2015 0.000039 0.000047 0.000039 0.000047 0 819
10/10/2015 0.000039 0.000039 0.000039 0.000039 4 683
09/10/2015 0.000119 0.000120 0.000119 0.000119 0 2,083
08/10/2015 0.000095 0.000119 0.000092 0.000119 3 2,072
07/10/2015 0.000049 0.000095 0.000029 0.000095 31 1,652
06/10/2015 0.000055 0.000055 0.000048 0.000049 17 858
05/10/2015 0.000048 0.000048 0.000047 0.000048 26 836
04/10/2015 0.000072 0.000072 0.000048 0.000048 26 831
03/10/2015 0.000083 0.000083 0.000072 0.000072 15 1,249
02/10/2015 0.000064 0.000083 0.000064 0.000083 17 1,449
01/10/2015 0.000080 0.000090 0.000064 0.000064 27 1,119
30/09/2015 0.000081 0.000081 0.000080 0.000080 2 1,400
29/09/2015 0.000100 0.000101 0.000099 0.000100 0 1,739
28/09/2015 0.000123 0.000126 0.000095 0.000100 9 1,752
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Kryptkoin

Kryptkoin (KTK) is a cryptocurrency. Users are able to generate KTK through the process of mining. More information can be found at http://kryptkoin.com/.
Kryptkoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu