Vốn Hóa Thị Trường:
InkWayCoin InkWayCoin (LKNX)
0.000161 USD
0.00000050 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
1,611 USD
5 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
10,000,000 LKNX
Tổng cung tiền
10,050,000 LKNX

Dữ liệu lịch sử thị trường cho InkWayCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
21/12/2014 0.000165 0.000165 0.000159 0.000161 6 1,611
20/12/2014 0.000130 0.000165 0.000130 0.000165 6 1,650
19/12/2014 0.000165 0.000168 0.000062 0.000130 6 1,303
18/12/2014 0.000240 0.000243 0.000164 0.000165 3 1,650
17/12/2014 0.000255 0.000255 0.000239 0.000240 0 2,398
16/12/2014 0.000270 0.000270 0.000257 0.000258 1 2,575
15/12/2014 0.000826 0.000827 0.000269 0.000269 6 2,694
14/12/2014 0.000506 0.000827 0.000445 0.000826 3 8,263
13/12/2014 0.000574 0.000574 0.000506 0.000507 0 5,072
12/12/2014 0.000617 0.000634 0.000570 0.000575 0 5,746
11/12/2014 0.000716 0.000718 0.000539 0.000690 1 6,903
10/12/2014 0.000685 0.000727 0.000139 0.000720 18 7,204
09/12/2014 0.000709 0.000712 0.000676 0.000691 3 6,906
08/12/2014 0.000675 0.000720 0.000624 0.000709 49 7,093
07/12/2014 0.002571 0.002578 0.000607 0.000675 16 6,752
06/12/2014 0.000569 0.002587 0.000360 0.002571 27 25,710
05/12/2014 0.000211 0.000573 0.000175 0.000569 23 5,691
04/12/2014 0.000233 0.000235 0.000170 0.000211 44 2,107
03/12/2014 0.000252 0.000252 0.000232 0.000233 57 2,325
02/12/2014 0.000254 0.000257 0.000253 0.000256 1 2,564
01/12/2014 0.000328 0.000330 0.000253 0.000254 1 2,541
30/11/2014 0.000304 0.000310 0.000302 0.000308 3 3,076
29/11/2014 0.000304 0.000314 0.000301 0.000304 3 3,041
28/11/2014 0.000299 0.000307 0.000290 0.000306 0 3,062
27/11/2014 0.000312 0.000562 0.000298 0.000299 4 2,994
26/11/2014 0.000244 0.000246 0.000239 0.000241 0 2,414
25/11/2014 0.000305 0.000314 0.000235 0.000244 43 2,440
24/11/2014 0.000316 0.000320 0.000298 0.000305 0 3,053
23/11/2014 0.000385 0.000390 0.000217 0.000316 7 3,161
22/11/2014 0.000390 0.000390 0.000384 0.000385 3 3,847
21/11/2014 0.000372 0.000372 0.000358 0.000370 0 3,698
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About InkWayCoin

InkWayCoin (LKNX) is a cryptocurrency. InkWayCoin has a current supply of 10,050,000 LKNX with 10,000,000 LKNX in circulation. The last known price of InkWayCoin is 0.000161 USD .
InkWayCoin Price 0.000161 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 1,611 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 10,000,000 LKNX
Tổng cung tiền 10,050,000 LKNX
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu