Các loại tiền điện tử:  21,929Trao đổi:  528Vốn hóa thị trường:  $868,439,808,351.52Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $37,800,748,655Tỷ lệ thống trị:  BTC: 38.3% ETH: 18.2%Phí gas trên ETH:  11 Gwei
IFC

InfinitecoinIFC

Xếp hạng -
Đồng coin
On 5,242 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)