Vốn Hóa Thị Trường:
Hypercoin Hypercoin (HYC)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Hypercoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
07/10/2013 0.002589 0.002605 0.002562 0.002572 - 1,323
06/10/2013 0.002567 0.002593 0.002523 0.002580 - 1,327
05/10/2013 0.002573 0.002609 0.002561 0.002571 - 1,322
04/10/2013 0.002468 0.002602 0.002468 0.002580 - 1,327
03/10/2013 0.002802 0.003019 0.002450 0.002473 - 1,272
02/10/2013 0.003752 0.003793 0.002503 0.002794 - 1,437
01/10/2013 0.000442 0.003863 0.000442 0.003755 - 1,931
30/09/2013 0.002304 0.002324 0.000361 0.000443 - 228
29/09/2013 0.002266 0.002362 0.002263 0.002307 - 1,187
28/09/2013 0.002247 0.002279 0.002227 0.002264 - 1,165
27/09/2013 0.001806 0.002264 0.001800 0.002248 - 1,156
26/09/2013 0.001924 0.001943 0.001436 0.001799 - 925
25/09/2013 0.000702 0.002569 0.000702 0.001925 - 990
24/09/2013 0.001544 0.001560 0.000693 0.000701 - 360
23/09/2013 0.002249 0.002275 0.001400 0.001543 - 793
22/09/2013 0.003706 0.003719 0.002056 0.002252 - 1,158
21/09/2013 0.003701 0.003743 0.003559 0.003693 - 1,898
20/09/2013 0.003781 0.003953 0.003693 0.003703 - 1,903
19/09/2013 0.003831 0.003842 0.003746 0.003779 - 1,942
18/09/2013 0.003953 0.003976 0.003823 0.003834 - 1,970
17/09/2013 0.003957 0.005079 0.003748 0.003951 - 2,030
16/09/2013 0.003935 0.003991 0.003902 0.003961 - 2,034
15/09/2013 0.005823 0.005915 0.003896 0.003920 - 2,014
14/09/2013 0.006042 0.006079 0.005772 0.005815 - 2,986
13/09/2013 0.004025 0.006133 0.004008 0.006040 - 3,101
12/09/2013 0.004107 0.004123 0.003956 0.004034 - 2,071
11/09/2013 0.005037 0.006109 0.003951 0.004098 - 2,103
10/09/2013 0.005091 0.005155 0.005061 0.005118 - 2,626
09/09/2013 0.004884 0.005140 0.004790 0.005084 - 2,609
08/09/2013 0.004965 0.004989 0.004825 0.004876 - 2,502
07/09/2013 0.004637 0.005597 0.004637 0.004966 - 2,548
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Hypercoin

Hypercoin (HYC) is a cryptocurrency. Users are able to generate HYC through the process of mining. More information can be found at https://github.com/muddafudda/Hypercoin-fork.
Hypercoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu