Vốn Hóa Thị Trường:
Huobi Token Huobi Token (HT)
1.11 USD (0.17%)
0.00030426 BTC (-0.31%)
0.00893550 ETH (-1.21%)

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
55,349,355 USD
15,213 BTC
446,777 ETH
Khối lượng (24 giờ)
3,623,269 USD
995.86 BTC
29,247 ETH
Lượng tiền lưu thông
50,000,200 HT
Tổng cung tiền
500,000,000 HT

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Huobi Token

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
15/02/2019 1.11 1.13 1.09 1.10 7,303,656 55,100,830
14/02/2019 1.13 1.13 1.09 1.11 5,461,017 55,341,522
13/02/2019 1.17 1.17 1.11 1.12 10,415,579 56,240,302
12/02/2019 1.10 1.19 1.08 1.17 15,037,636 58,743,815
11/02/2019 1.03 1.16 1.01 1.10 17,562,326 55,173,209
10/02/2019 1.00 1.05 0.999546 1.03 9,037,273 51,566,864
09/02/2019 0.995317 1.03 0.975094 1.00 6,302,328 50,014,852
08/02/2019 0.935203 0.999808 0.924936 0.993931 11,581,344 49,696,760
07/02/2019 0.941398 0.971095 0.933914 0.933994 7,234,956 46,699,888
06/02/2019 0.933050 0.943140 0.914792 0.940638 5,930,709 47,032,068
05/02/2019 0.930333 0.934991 0.926594 0.931546 7,074,536 46,577,463
04/02/2019 0.934226 0.941815 0.930301 0.932356 7,036,649 46,618,002
03/02/2019 0.962544 0.962544 0.930299 0.933330 6,751,265 46,666,665
02/02/2019 0.937279 0.963763 0.935699 0.963263 3,788,856 48,163,339
01/02/2019 0.935908 0.944971 0.916865 0.938354 4,130,370 46,917,872
31/01/2019 0.953604 0.960088 0.928434 0.934199 5,184,304 46,710,150
30/01/2019 0.918322 0.981216 0.890308 0.954153 11,943,341 47,707,861
29/01/2019 0.925083 0.932799 0.906202 0.918539 10,974,507 45,927,127
28/01/2019 1.04 1.04 0.906586 0.923957 26,309,469 46,198,041
27/01/2019 1.05 1.05 1.03 1.04 7,476,724 51,923,934
26/01/2019 1.05 1.06 1.04 1.05 10,101,839 52,413,880
25/01/2019 1.05 1.06 1.04 1.06 9,397,946 52,801,167
24/01/2019 1.05 1.06 1.04 1.05 7,744,938 52,581,685
23/01/2019 1.06 1.06 1.05 1.05 4,782,344 52,374,849
22/01/2019 1.05 1.06 1.04 1.06 6,210,098 52,848,814
21/01/2019 1.05 1.06 1.04 1.05 5,404,058 52,666,408
20/01/2019 1.06 1.07 1.04 1.06 8,606,231 52,844,355
19/01/2019 1.06 1.07 1.06 1.06 6,701,445 52,911,290
18/01/2019 1.06 1.07 1.06 1.06 4,540,372 53,185,070
17/01/2019 1.07 1.07 1.05 1.06 3,068,648 53,176,567
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Huobi Token

Huobi Token (HT) is an exchange based token and native currency of the Huobi crypto exchange. The HT can be used to purchase monthly VIP status plans for transaction fee discounts, vote on exchange decisions, gain early access to special Huobi events, receive crypto rewards from seasonal buybacks and trade with other cryptocurrencies listed on the Huobi exchange.

Huobi Token Price 1.11 USD
Market Rank #65
Vốn Hóa Thị Trường 55,349,355 USD
24h Volume 3,623,269 USD
Lượng tiền lưu thông 50,000,200 HT
Tổng cung tiền 500,000,000 HT
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close $1.11 USD / $1.10 USD
Yesterday's High / Low $1.13 USD / $1.09 USD
Yesterday's Change -0.004 USD (-0.36%)
Yesterday's Volume $7,303,656 USD