Các loại tiền điện tử:  11,976Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫44,146,647,195,807,664Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫3,099,794,853,016,638Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.6% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  112 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,976Trao đổi:  411Vốn hóa thị trường:  ₫44,146,647,195,807,664Khối lượng trong vòng 24 giờ:  ₫3,099,794,853,016,638Tỷ lệ thống trị:  BTC: 42.6% ETH: 18.7%Phí gas trên ETH:  112 Gwei
HODL has migrated to HODL 2.0 For Details Click here
HODL

HODLHODL

Xếp hạng -
Token
Trên 34,586 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored