Vốn Hóa Thị Trường:
Hawaiicoin Hawaiicoin (HIC)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Hawaiicoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
07/07/2014 0.000203 0.000217 0.000203 0.000210 1 2,102
06/07/2014 0.000215 0.000217 0.000202 0.000203 187 2,033
05/07/2014 0.000296 0.000417 0.000208 0.000215 31 2,147
04/07/2014 0.000265 0.000425 0.000264 0.000296 18 2,965
03/07/2014 0.000202 0.000267 0.000199 0.000264 2 2,645
02/07/2014 0.000199 0.000204 0.000198 0.000202 0 2,019
01/07/2014 0.000205 0.000208 0.000198 0.000198 6 1,985
30/06/2014 0.000199 0.000213 0.000191 0.000205 12 2,047
29/06/2014 0.000256 0.000257 0.000197 0.000199 2 1,988
28/06/2014 0.000258 0.000260 0.000256 0.000257 0 2,566
27/06/2014 0.000221 0.000225 0.000220 0.000224 8 2,237
26/06/2014 0.000396 0.000399 0.000212 0.000220 17 2,205
25/06/2014 0.000425 0.000426 0.000410 0.000410 2 4,100
24/06/2014 0.000380 0.000597 0.000377 0.000426 23 4,259
23/06/2014 0.000482 0.001244 0.000362 0.000380 2,259 3,801
22/06/2014 0.001386 0.001398 0.000359 0.000482 2 4,821
21/06/2014 0.001372 0.001397 0.001369 0.001389 43 13,894
19/06/2014 0.000839 0.000978 0.000481 0.000973 61 9,733
18/06/2014 0.001335 0.001433 0.000828 0.000839 52 8,388
17/06/2014 0.000136 0.001342 0.000136 0.001216 33 12,159
16/06/2014 0.000136 0.000351 0.000135 0.000136 8 1,361
15/06/2014 0.000127 0.000136 0.000122 0.000136 0 1,360
14/06/2014 0.000198 0.000198 0.000121 0.000128 82 1,280
13/06/2014 0.000201 0.000203 0.000194 0.000198 1 1,979
12/06/2014 0.000158 0.000160 0.000153 0.000153 0 1,526
11/06/2014 0.000159 0.000159 0.000158 0.000158 0 1,585
09/06/2014 0.000151 0.000151 0.000148 0.000150 3 1,495
08/06/2014 0.000458 0.000461 0.000150 0.000151 3 1,510
07/06/2014 0.000346 0.000459 0.000261 0.000458 15 4,586
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Hawaiicoin

Hawaiicoin (HIC) is a cryptocurrency. Users are able to generate HIC through the process of mining. More information can be found at http://www.hicoin.org/.
Hawaiicoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu