Vốn Hóa Thị Trường:
Happy Creator Coin Happy Creator Coin (HCC)
0.000085 USD
1e-08 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
False USD
? BTC
Khối lượng (24 giờ)
0 USD
0.00 BTC
Lượng tiền lưu thông
? HCC

Learn more about why circulating supply may be missing.

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Happy Creator Coin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
12/05/2018 0.000084 0.000086 0.000082 0.000085 43 -
11/05/2018 0.000084 0.000085 0.000084 0.000084 42 -
09/05/2018 0.000092 0.000092 0.000090 0.000091 1 -
08/05/2018 0.000094 0.000095 0.000091 0.000092 637 -
07/05/2018 0.000096 0.000096 0.000092 0.000093 1,198 -
06/05/2018 0.000098 0.000099 0.000094 0.000096 4,440 -
05/05/2018 0.000197 0.000197 0.000097 0.000098 169,828 -
02/05/2018 0.000090 0.000091 0.000090 0.000091 1 -
01/05/2018 0.000092 0.000092 0.000089 0.000090 1 -
30/04/2018 0.000093 0.000093 0.000092 0.000092 1 -
28/04/2018 0.000089 0.000094 0.000089 0.000094 13 -
27/04/2018 0.000093 0.000094 0.000089 0.000089 12 -
26/04/2018 0.000089 0.000093 0.000086 0.000093 14 -
25/04/2018 0.000097 0.000097 0.000088 0.000088 5 -
24/04/2018 0.000095 0.000098 0.000095 0.000098 821 -
21/04/2018 0.000088 0.000090 0.000087 0.000088 4 -
20/04/2018 0.000083 0.000089 0.000082 0.000088 4 -
19/04/2018 0.000082 0.000083 0.000081 0.000083 12 -
14/04/2018 0.000079 0.000082 0.000078 0.000081 16 -
13/04/2018 0.000079 0.000082 0.000078 0.000079 16 -
12/04/2018 0.000077 0.000079 0.000077 0.000079 16 -
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Happy Creator Coin

Happy Creator Coin (HCC) is a cryptocurrency. The last known price of Happy Creator Coin is 0.000085 USD . More information can be found at http://www.hccunited.net/.
Happy Creator Coin Price 0.000085 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu