Vốn Hóa Thị Trường:
H2OCoin H2OCoin (H2O)

Không Có Dữ Liệu


Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Dữ liệu lịch sử thị trường cho H2OCoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
19/06/2014 0.000006 0.000018 0.000006 0.000012 31 1,625
18/06/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000006 9 812
17/06/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000006 16 816
16/06/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000006 2 790
15/06/2014 0.000012 0.000012 0.000006 0.000006 9 790
14/06/2014 0.000012 0.000012 0.000006 0.000012 9 1,554
13/06/2014 0.000018 0.000018 0.000006 0.000012 31 1,602
12/06/2014 0.000013 0.000018 0.000012 0.000018 10 2,366
11/06/2014 0.000013 0.000013 0.000013 0.000013 1 1,694
10/06/2014 0.000013 0.000020 0.000013 0.000013 13 1,745
09/06/2014 0.000013 0.000020 0.000013 0.000013 16 1,735
08/06/2014 0.000013 0.000026 0.000013 0.000013 11 1,754
07/06/2014 0.000007 0.000046 0.000006 0.000013 417 1,750
06/06/2014 0.000007 0.000013 0.000007 0.000007 18 874
05/06/2014 0.000006 0.000007 0.000006 0.000007 15 882
04/06/2014 0.000013 0.000013 0.000006 0.000006 14 857
03/06/2014 0.000026 0.000027 0.000013 0.000013 13 1,784
02/06/2014 0.000006 0.000027 0.000006 0.000026 120 3,527
01/06/2014 0.000006 0.000013 0.000006 0.000006 9 841
31/05/2014 0.000006 0.000012 0.000006 0.000006 45 835
30/05/2014 0.000011 0.000012 0.000006 0.000006 11 822
29/05/2014 0.000012 0.000017 0.000011 0.000011 7 1,518
28/05/2014 0.000006 0.000017 0.000006 0.000012 18 1,541
27/05/2014 0.000012 0.000012 0.000006 0.000006 5 764
26/05/2014 0.000011 0.000012 0.000006 0.000012 3 1,558
25/05/2014 0.000011 0.000016 0.000005 0.000011 7 1,525
24/05/2014 0.000005 0.000011 0.000005 0.000011 8 1,403
23/05/2014 0.000016 0.000016 0.000005 0.000005 10 696
22/05/2014 0.000030 0.000030 0.000015 0.000016 30 2,100
21/05/2014 0.000029 0.000030 0.000024 0.000029 7 3,940
20/05/2014 0.000013 0.000059 0.000013 0.000029 25 3,895
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About H2OCoin

H2OCoin (H2O) is a cryptocurrency. Users are able to generate H2O through the process of mining. More information can be found at http://h2ocoin.net/.
H2OCoin Price Không Có Dữ Liệu
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường Không Có Dữ Liệu
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông Không Có Dữ Liệu
Tổng cung tiền Không Có Dữ Liệu
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu