Vốn Hóa Thị Trường:
Grumpycoin Grumpycoin (GRUMP)
7.6e-08 USD
1.299e-10 BTC

Buy

Giao Dịch

Crypto-Backed Loan

Vốn Hóa Thị Trường
1,450 USD
2 BTC
Khối lượng (24 giờ)
? USD
? BTC
Lượng tiền lưu thông
19,134,625,000 GRUMP

Dữ liệu lịch sử thị trường cho Grumpycoin

Tiền bằng USD
 
Ngày Mở* Cao Thấp Đóng** Khối lượng Vốn Hóa Thị Trường
03/08/2014 7.6e-08 7.6e-08 7.6e-08 7.6e-08 35 1,448
02/08/2014 7.7e-08 7.7e-08 7.6e-08 7.6e-08 35 1,458
01/08/2014 7.5e-08 7.8e-08 7.4e-08 7.7e-08 36 1,473
31/07/2014 7.3e-08 7.6e-08 7.1e-08 7.5e-08 35 1,441
30/07/2014 7.6e-08 7.7e-08 7.3e-08 7.3e-08 34 1,389
29/07/2014 7.6e-08 7.7e-08 7.5e-08 7.7e-08 35 1,464
28/07/2014 7.7e-08 7.8e-08 7.5e-08 7.6e-08 35 1,450
27/07/2014 7.6e-08 7.8e-08 7.6e-08 7.7e-08 36 1,483
26/07/2014 7.6e-08 7.7e-08 7.5e-08 7.6e-08 35 1,454
25/07/2014 7.8e-08 1.6e-07 7.5e-08 7.5e-08 35 1,445
24/07/2014 1.7e-07 1.7e-07 7.8e-08 7.8e-08 4 1,491
23/07/2014 8.6e-08 1.7e-07 8.5e-08 1.7e-07 46 3,236
22/07/2014 5.2e-07 5.2e-07 8.6e-08 8.6e-08 726 1,638
21/07/2014 4.2e-07 5.2e-07 1.7e-07 5.2e-07 10 9,856
20/07/2014 3.4e-07 4.3e-07 1.7e-07 4.2e-07 35 8,096
19/07/2014 4.4e-07 4.4e-07 3.4e-07 3.4e-07 12 6,588
18/07/2014 3.5e-07 4.4e-07 3.4e-07 4.4e-07 48 8,347
17/07/2014 3.3e-07 4.2e-07 3.3e-07 3.5e-07 4 6,626
16/07/2014 3.4e-07 4.2e-07 3.3e-07 3.3e-07 7 6,364
15/07/2014 3.4e-07 4.3e-07 3.4e-07 3.4e-07 14 6,550
14/07/2014 4.4e-07 4.4e-07 3.4e-07 3.4e-07 23 6,596
13/07/2014 3.4e-07 4.6e-07 3.4e-07 4.4e-07 137 8,511
12/07/2014 3.1e-07 3.5e-07 3.1e-07 3.4e-07 6 6,596
11/07/2014 3.1e-07 4e-07 3.1e-07 3.1e-07 10 6,010
10/07/2014 3.1e-07 3.1e-07 3.1e-07 3.1e-07 3 5,964
09/07/2014 3.1e-07 3.2e-07 3.1e-07 3.1e-07 0 5,964
08/07/2014 3.8e-07 3.8e-07 3e-07 3.1e-07 4 5,916
07/07/2014 3.5e-07 3.8e-07 3.5e-07 3.8e-07 3 7,233
06/07/2014 4.4e-07 4.4e-07 3.5e-07 3.6e-07 15 6,804
05/07/2014 3.7e-07 4.4e-07 3.4e-07 4.4e-07 23 8,360
04/07/2014 4e-07 4e-07 3.7e-07 3.7e-07 6 7,024
* Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (thời gian UTC)
** Dữ liệu sớm nhất trong phạm vi (Thời gian UTC)

About Grumpycoin

Grumpycoin (GRUMP) is a cryptocurrency. Users are able to generate GRUMP through the process of mining. Grumpycoin has a current supply of 19,134,625,000 GRUMP. The last known price of Grumpycoin is 7.6e-08 USD . More information can be found at http://grumpyco.in/.
Grumpycoin Price 7.6e-08 USD
Market Rank Không Có Dữ Liệu
Vốn Hóa Thị Trường 1,450 USD
24h Volume Không Có Dữ Liệu
Lượng tiền lưu thông 19,134,625,000 GRUMP
Tổng cung tiền 19,134,625,000 GRUMP
Cung tiền tối đa Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Open / Close Không Có Dữ Liệu
Yesterday's High / Low Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Change Không Có Dữ Liệu
Yesterday's Volume Không Có Dữ Liệu